Enger og Valler Søndre - Utbyggingsavtaler til offentlig ettersyn

Innhold

Utbyggingsavtalene regulerer bidrag til finansiering av offentlig veg.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Utbyggingsavtaler

Porsgrunn kommune legger følgende utbyggingsavtaler ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4.

Utbyggingsavtale mellom Porsgrunn kommune og Tone Tynning, basert på reguleringsplanen Valler Søndre, vedtatt av Porsgrunn bystyre 30.09.2001 i sak 67/01.

Utbyggingsavtaler mellom Porsgrunn kommune og:

 • Brubakken Eiendom AS
 • Dyring AS
 • Grep Grenland AS
 • Liabygg Eiendom AS
 • Oxum Eiendom AS
 • Skagerak Energi AS
 • Thingstad Eiendom AS

basert på reguleringsplan for Enger, vedtatt av Porsgrunn bystyre 25.03.04 i sak 10/04.

Utbyggingsavtaler mellom Porsgrunn kommune og:

 • Enger Utvikling AS
 • Ullinvegen AS
 • Floodmyrveien 40 AS (Flesa AS)
 • Kaalstad Holding AS

basert på reguleringsplan for nordre del av Enger, vedtatt av Porsgrunn bystyre 11.02.16 i sak 17/16.

Utbyggingsavtalene regulerer bidrag til finansiering av offentlig veg.

Dokumenter

Reguleringsplan for Valler Søndre, vedtatt av Porsgrunn bystyre 30.09.2001 i sak 67/01:

Fremforhandlet utbyggingsavtale med Tone Tynning

Vedlegg:

 1. Reguleringsplankart for Valler Søndre
 2. Reguleringsbestemmelser for Valler Søndre
 3. Kartskisse gnr./bnr. 41/1 – Eiendommen, og beregning av verdiøkende kostnader til vegtiltak
 4. Notat Vegsystem Enger – tiltak 41, datert 23.03.18, utarbeidet av Asplan Viak
 5. Inndeling av Eiendommen i områder

Reguleringsplan for Enger, vedtatt av Porsgrunn bystyre 25.03.04 i sak 10/04:

Fremforhandlet utbyggingsavtale Brubakken Eiendom AS

Vedlegg:

 1. Reguleringsplankart for Enger, Vallermyrene
 2. Reguleringsbestemmelser for Enger, Vallermyrene
 3. Kartskisse gnr./bnr. 51/162 og 51/378 – Eiendommen, og beregning av verdiøkende kostnader til vegtiltak
 4. Arealberegninger Enger – beskrivelse av prosessen (3), datert 12.12.2018
 5. Notat Vegsystem Enger – tiltak 41, datert 23.03.18, utarbeidet av Asplan Viak
 6. Avtale om tiltredelse og avtaleskjønn
 7. Firmaattest for Brubakken Eiendom AS

Fremforhandlet utbyggingsavtale Dyring AS

Vedlegg:

 1. Reguleringsplankart for Enger, Vallermyrene
 2. Reguleringsbestemmelser for Enger, Vallermyrene
 3. Kartskisse gnr./bnr. 5l/462 - Eiendommen, og beregning av verdiøkende kostnader til vegtiltak
 4. Arealberegninger Enger - beskrivelse av prosessen (3), datert 12.12.2018
 5. Notat Vegsystem Enger - tiltak 41, datert 23.03.18, utarbeidet av Asplan Viak
 6. Firmaattest for Dyring AS

Fremforhandlet utbyggingsavtale GREP Grenland AS

Vedlegg:

 1. Reguleringsplankart for Enger, Vallermyrene
 2. Reguleringsbestemmelser for Enger, Vallermyrene
 3. Kartskisse gnr./bnr. 51/565, 51/466 og 51/535 -Eiendommen, og beregning av verdiøkende kostnader til vegtiltak
 4. Arealberegninger Enger- beskrivelse av prosessen (3), datert 12.12.2018
 5. Notat Vegsystem Enger - tiltak 41, datert 23.03.18, utarbeidet av As plan Viak
 6. Avtale om tiltredelse og avtaleskjønn
 7. Firmaattest for GREP Grenland AS

Fremforhandlet utbyggingsavtale Liabygg Eiendom AS

Vedlegg:

 1. Reguleringsplankart for Enger, Vallermyrene
 2. Reguleringsbestemmelser for Enger, Vallermyrene
 3. Kartskisse gnr./bnr. 51/412 – Eiendommen, og beregning av verdiøkende kostnader til vegtiltak
 4. Arealberegninger Enger – beskrivelse av prosessen (3), datert 12.12.2018
 5. Notat Vegsystem Enger – tiltak 41, datert 23.03.18, utarbeidet av Asplan Viak
 6. Firmaattest for Liabygg Eiendom AS

Fremforhandlet utbyggingsavtale Oxum Eiendom AS

Vedlegg:

 1. Reguleringsplankart for Enger, Vallermyrene
 2. Reguleringsbestemmelser for Enger, Vallermyrene
 3. Kartskisse gnr./bnr. 51/453 og 51/463 – Eiendommen, og beregning av verdiøkende kostnader til vegtiltak
 4. Arealberegninger Enger – beskrivelse av prosessen (3), datert 12.12.2018
 5. Notat Vegsystem Enger – tiltak 41, datert 23.03.18, utarbeidet av Asplan Viak
 6. Firmaattest for Oxum Eiendom AS

Fremforhandlet utbyggingsavtale Skagerak Energi AS

Vedlegg:

 1. Reguleringsplankart for Enger, Vallermyrene
 2. Reguleringsbestemmelser for Enger, Vallermyrene
 3. Kartskisse gnr./bnr. 51/381 – Eiendommen, og beregning av verdiøkende kostnader til vegtiltak
 4. Arealberegninger Enger – beskrivelse av prosessen (3), datert 12.12.2018
 5. Notat Vegsystem Enger – tiltak 41, datert 23.03.18, utarbeidet av Asplan Viak
 6. Firmaattest for Skagerak Eiendom AS

Fremforhandlet utbyggingsavtale Thingstad Eiendom AS

Vedlegg:

 1. Reguleringsplankart for Enger, Vallermyrene
 2. Reguleringsbestemmelser for Enger, Vallermyrene
 3. Kartskisse gnr./bnr. 51/97 – Eiendommen, og beregning av verdiøkende kostnader til vegtiltak
 4. Arealberegninger Enger – beskrivelse av prosessen (3), datert 12.12.2018
 5. Notat Vegsystem Enger – tiltak 41, datert 23.03.18, utarbeidet av Asplan Viak
 6. Firmaattest for Thingstad Eiendom AS

Reguleringsplan for nordre del av Enger, vedtatt av Porsgrunn bystyre 11.02.16 i sak 17/16.

Fremforhandlet utbyggingsavtale Enger Utvikling AS – Bebygd eiendom

Vedlegg:

 1. Reguleringsplankart for et område med nordre del av Enger
 2. Reguleringsbestemmelser for et område med nordre del av Enger
 3. Kartskisse gnr./bnr. 44/62 – Eiendommen, og beregning av verdiøkende kostnader til vegtiltak
 4. Arealberegninger Enger – beskrivelse av prosessen (3), datert 12.12.2018
 5. Notat Vegsystem Enger – tiltak 41, datert 23.03.18, utarbeidet av Asplan Viak
 6. Avtale om tiltredelse og avtaleskjønn
 7. Firmaattest for Enger Utvikling AS

Fremforhandlet utbyggingsavtale Enger Utvikling AS – Ubebygd eiendom

Vedlegg:

 1. Reguleringsplankart for et område med nordre del av Enger
 2. Reguleringsbestemmelser for et område med nordre del av Enger
 3. Kartskisse gnr./bnr. 51/222, 51/12, 51/521, 51/522 og 51/523 – Eiendommen, og beregning av verdiøkende kostnader til vegtiltak
 4. Arealberegninger Enger – beskrivelse av prosessen (3), datert 12.12.2018
 5. Notat Vegsystem Enger – tiltak 41, datert 23.03.18, utarbeidet av Asplan Viak
 6. Avtale om tiltredelse og avtaleskjønn
 7. Firmaattest for Enger Utvikling AS

Fremforhandlet utbyggingsavtale Ullinvegen AS

Vedlegg:

 1. Reguleringsplankart for et område med nordre del av Enger
 2. Reguleringsbestemmelser for et område med nordre del av Enger
 3. Kartskisse gnr./bnr. 44/17, 44/33 og 51/437 – Eiendommen, og beregning av verdiøkende kostnader til vegtiltak
 4. Arealberegninger Enger – beskrivelse av prosessen (3), datert 12.12.2018
 5. Notat Vegsystem Enger – tiltak 41, datert 23.03.18, utarbeidet av Asplan Viak
 6. Avtale om tiltredelse og avtaleskjønn
 7. Firmaattest for Ullinveien AS

Fremforhandlet utbyggingsavtale Floodmyrveien 40 AS

Vedlegg:

 1. Reguleringsplankart for et område med nordre del av Enger
 2. Reguleringsbestemmelser for et område med nordre del av Enger
 3. Kartskisse gnr./bnr. 51/407 – Eiendommen, og beregning av verdiøkende kostnader til vegtiltak
 4. Arealberegninger Enger – beskrivelse av prosessen (3), datert 12.12.2018
 5. Notat Vegsystem Enger – tiltak 41, datert 23.03.18, utarbeidet av Asplan Viak
 6. Avtale om tiltredelse og avtaleskjønn
 7. Firmaattest for Floodmyrvegen 40 AS

Fremforhandlet utbyggingsavtale Kaalstad Holding AS

Vedlegg:

 1. Reguleringsplankart for et område med nordre del av Enger
 2. Reguleringsbestemmelser for et område med nordre del av Enger
 3. Kartskisse gnr./ bnr. gnr.44 bnr.146, gnr.44 bnr.149 og gnr.44 bnr.6 snr. 1 – Eiendommen, og beregning av verdiøkende kostnader til vegtiltak
 4. Arealberegninger Enger – beskrivelse av prosessen (3), datert 12.12.2018
 5. Notat Vegsystem Enger – tiltak 41, datert 23.03.18, utarbeidet av Asplan Viak
 6. Avtale om tiltredelse og avtaleskjønn
 7. Firmaattest for Kaalstad Holding AS

Kontaktperson

Utbyggingssjef Terje Madsen, tlf: 952 32 108

Merknader til utbyggingsavtalene

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalene kan sendes til:

Porsgrunn kommune v/Rådmannens Stab
Postboks 128
3901 PORSGRUNN
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Merk henvendelsen med saksnummer 18/02658.

Frist for å sende merknader

Frist for merknader settes til: 31.07.2020.

Til toppen