Velferdsteknologi er tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, bidra til å sikre livskvalitet og verdighet. Det skal også bidra til økt trygghet i eget hjem. Porsgrunn kommune benytter velferdsteknologi som en del av den ordinære tjenesten i helse og omsorg.

Til toppen