Drikkevann

Innhold

Drikkevannet blir hentet fra Mensvann og Farris.

Bruk av områder i nærheten av drikkevannskilder er regulert av drikkevannsforskriften, med særlig vekt på § 4.

Det er forbudt å forurense drikkevannet. Bestemmelsene er strenge og inngripende og innebærer at alle som ferdes i området i nærheten av drikkevannskilden har plikt til å vise hensyn. Ingen er gitt noen rettighet etter friluftsloven hvis det de gjør rammes av forbudet mot forurensing.  Eksempler på restriksjoner grunnet forurensing er rekreasjon- og fritidsaktiviteter som bading, hesteridning, leirslagning og forsøpling.

I en fjelltunnel blir vannet brakt fram til Valleråsen hvor det behandles, slik at det tilfredsstiller kravene i forskrift om drikkevann. Vannet distribueres deretter til abonnentene via et over 330 km langt ledningsett. 99 % av innbyggerne i Porsgrunn er tilknyttet rentvannsforsyningen.

Vannet vårt ble i 2013 kåret til Norges beste drikkevann i klassen for overflatevann, og i 2023 ble vi kåret til regionens beste drikkevann i samme klasse. Konkurransen var i regi av Kommunesektorens Interesseorganisasjon-KS, Norsk vann og Norsk Kommunalteknisk Forening.

Har du spørsmål om drikkevannet ta gjerne kontakt med oss. Du kan også besøke Norsk vann sine nettsider om ofte stilte spørsmål om vann.

Drikkeflasker kan fåes ved henvendelse til Servicesenteret i Porsgrunn kommune tlf.: 35 54 70 00.

Hardhetsgrad på vannet

Valleråsen vannbehandlingsanlegg benytter marmor (kalk) til stabilisering av vannet. Dette fører til at vannet har et kalsiuminnhold på ca 25 mg Ca/l. Dette er, som den nedenforstående tabellen viser, i kategorien bløtt vann. Det betyr at vaskemaskiner og oppvaskmaskiner ikke trenger tilsetning av salter.

I Norge oppgis vanligvis vannets hardhet i tyske hardhetsgrader (dH°) eller i mg Ca/l. Omregningsfaktoren mellom hardhetsgrader og kalsium er 7,14. (Dvs. at 1 dH° = 7,14 mg Ca/l).

Hardhetsklasse dH° (tyske hardhetsgrader) mg Ca/l
Meget bløtt vann 0 - 2,1 0 - 15
Bløtt vann 2,1 - 4,9 15 - 35
Middels hardt vann 4,9 - 9,8 35 - 70
Hardt vann 9,8 – 21 70 - 150
Meget hardt vann > 21 > 150

Drikkevannsforskriften stiller ikke krav til maksimalt innhold av kalsium, magnesium eller total hardhet i vannet, da det ikke er helsemessige ulemper knyttet til hardt vann, men kun bruksmessige. Kalsium i drikkevannet gir mindre problemer med korrosjon i vannledningsnettet, og det er derfor ønskelig at kalsiumkonsentrasjonen ikke er for lav.

Et optimalt innhold av kalsium vil normalt ligge mellom 15-25 mg Ca/l. I dette området vil ikke de bruksmessige problemene være vesentlige, samtidig som andre hensyn, som å begrense korrosjonsproblemer blir ivaretatt.

Til toppen