Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler er et bindeledd mellom en reguleringsplan og gjennomføring av planen.

Til toppen