Vann, vei og renovasjon

Kommunalteknikk har ansvar for tjenestene veier og gater, grønne områder, vann, avløp, eiendomskatt og renovasjon.

Til toppen