Pårørende er viktige samarbeidspartnere for kommunen når vi skal ivareta omsorgsoppgaver for den som trenger hjelp. Pårørende som tar vare på sine nærmeste skal få støtte, opplæring eller veiledning i rollen som pårørende og omsorgsyter. Det er et mål for kommunen å forebygge helsesvikt hos deg som har omsorgsarbeid utover det som er vanlig. På disse siden finner du blant annet informasjon om ulike pårørendeorganisasjoner, avlastning og hjelpemidler.

Til toppen