Miljø

Innhold

Avdeling for plan og miljø har to miljørådgivere som arbeider aktivt med planer og saker som berører natur, vann, klima og landbruksspørsmål.

Porsgrunn har sammen med Skien laget en kommunedelplan for klima og energi frem mot 2025. Planen viser hvordan klimagassutslippene kan reduseres både i Porsgrunn og Skien by og i kommunenes egen virksomhet.

Kommunedelplan for klima og energi 2018-2025 er delt inn i følgende fokusområder:

  • Bedre bymiljø
  • Arealbruk og transport
  • Klimatilpasning og blågrønn by
  • Energibruk og klimagassutslipp fra bygg og anlegg
  • Innkjøp, forbruk og avfall
  • Klimavennlig landbruk
  • Næringsliv og teknologi- det grønne skiftet

Her finner du både selve klima- og energiplanen: Kommundelplan for klima og energi (vedtatt 19.04.2018)

Klimabudsjettet finner du i kommunens handlingsprogram

Til toppen