Det finnes en rekke lavterskeltilbud og tjenester som Porsgrunn kan tilby barn, ungdom og familier. Dersom du har barn som har utfordringer, kan det være at du som omsorgsyter trenger hjelp eller veiledning for å mestre hverdagen.

Til toppen