Planer

Plan og miljø er en avdeling under virksomheten Byutvikling og har blant annet ansvar for kommunal saksbehandling av private reguleringsplaner, miljøforvaltning og utarbeidelse av kommuneplanen.

Til toppen