De fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og det finners flere ting du kan gjøre for å få det til. Kommunen kan bistå deg ved å finne ulike hjelpemidler for tilrettelegging av bolig eller gjøre praktiske gjøremål enklere for deg. På denne siden finner du også tjenester og tilbud som gir nødvendig helsehjelp for kortere eller lengre tid, se aktuell boks for mer informasjon.

Til toppen