Institusjon eller bolig med tilrettelagte tjenester er et tilbud til deg når det er vanskelig å bo hjemme fordi du trenger døgnkontinuerlig pleie og omsorg i en avgrenset eller lengre periode.

Til toppen