Det er mulig å søke om å leie kommunal bolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller du trenger særlig tilpasning av bolig grunnet alder, bevegelses- eller utviklingshemning. Boligene har ulik standard og størrelse. Kommunen tilbyr også boliger med tilrettelagte tjenester. Midlertidig botilbud skal avhjelpe akutt bostedsløshet og er ikke ment å vare over tid. For mer informasjon for hvordan få hjelp, se under.

Til toppen