Vaksinasjon og smittevern

Innhold

Influensavaksine, reisevaksiner og andre vaksiner kan fås på Vaksinesenteret på Beha. Adresse: C.E Bergh Hanssens gate 20

Kontoret er bemannet med helsesykepleiere som har kompetanse innen reisemedisin og smittevernarbeid.

Timebestilling

Skal du ha vaksine, må du bestille time først.

Ta kontakt på telefon 481 58 213 (mandag og torsdag mellom 08:30-11:15 og 12-15:30).

Hva kan vi tilby?

  • Vaksinering mot skogflått
  • Reisevaksinasjon
  • Gulfeber-attest
  • Malariaresepter
  • Veiledning for alle reisemål
  • Vaksinasjon mot sesonginfluensa (influensavaksine)
  • BCG- vaksinasjon
  • Tuberkulosekontroll
  • Vaksinasjon av enkelte smitteutsatte grupper
  • Apekopper

Hva koster tjenesten?

Konsultasjonshonorar 200 kroner for alle over 12 år. I tillegg kommer prisen på den enkelte vaksine.

Bestill i god tid!

Husk vaksinering før du planlegger neste tur!

Bestill time i god tid før avreise, gjerne 2 mnd. før.

Vaksine mot apekopper (mpox)

Porsgrunn kommune har inngått samarbeid med Oslo kommune om mpox vaksinasjon, forebyggende vaksine. Vaksinen tilbys menn eller transpersoner som har sex med menn og som har risiko for smitte (nye eller flere seksualpartnere).

Vi har inngått samarbeid med Oslo kommune om mpox vaksinasjon. Vaksinen settes på Nydalen vaksinesenter i Oslo. Du må bestille time på forhånd ved å ringe Oslo kommunes vaksinesenter i Nydalen. Du kan ikke bestille time på nett eller e-post.

Se vaksinesenterets nettside for kontaktinformasjon

Pris
Vaksinasjonen koster 300 kroner per dose.

Husk legitimasjon
Ta med gyldig legitimasjon med bilde til vaksinetimen.

Du må sitte til observasjon i 20 minutter etter vaksinering.
Ikke møt opp dersom du er syk, har feber over 38 grader eller andre tegn på infeksjonssykdom. Ring vaksinesenteret hvis du er syk for å avtale tidspunkt for ny time.

Les mer om apekopper på helsenorge.no

Nyttige lenker:

https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner
https://fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/aktuelle-reisevaksiner/
https://www.vaksine.no/
https://www.fhi.no/nettpub/malariaveilederen/
https://www.fitfortravel.nhs.uk/home.aspx
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Til toppen