Vaksinasjon og smittevern

Innhold

Influensavaksine, reisevaksiner og andre vaksiner kan fås på Vaksinasjon og smittevernkontoret. Adresse: Rådhusgata 5.

Kontoret er bemannet med helsesykepleiere som har kompetanse innen reisemedisin og smittevernarbeid.

Timebestilling

Telefon 481 58 213, tirsdag og torsdag mellom 08:30-11:15 og 12-15:30.

Hva koster tjenesten?

Konsultasjonshonorar 200 kroner for alle over 12 år. I tillegg kommer prisen på den enkelte vaksine.

Hva kan vi tilby?

 • Vaksinering mot skogflått
 • Reisevaksinasjon
 • Gulfeber-attest
 • Malariaresepter
 • Veiledning for alle reisemål
 • Vaksinasjon mot sesonginfluensa (influensavaksine)
 • Koronavaksine
 • BCG- vaksinasjon
 • Tuberkulosekontroll
 • Vaksinasjon av enkelte smitteutsatte grupper
 • Apekopper Les mer her

Bestill i god tid!

Husk vaksinering før du planlegger neste tur!

Bestill time i god tid før avreise, gjerne 2 mnd. før.

Nyttige lenker:

https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner
https://fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/aktuelle-reisevaksiner/
https://www.fhi.no/nettpub/malariaveilederen/
https://www.fitfortravel.nhs.uk/home.aspx
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Til toppen