Flyktningehelsetjenesten

Innhold

Flyktningehelsetjenesten skal bidra til at målgruppen får et helsetilbud på lik linje med resten av befolkningen gjennom veiledning, kartlegging, undervisning og koordinering av helsetjenester i kommunen, og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Hvem gir tjenesten?

Tjenesten består av en flyktningehelsekoordinator og en tilskuddskoordinator. Flyktningehelsekoordinator arbeider helsefremmende og forebyggende blant flyktninger, familiegjenforente og arbeidsinnvandrere i Porsgrunn. Tilskuddskoordinator har ansvar for å koordinere og skrive søknader til IMDI om ekstratilskudd til flyktninger.

Kan jeg få tjenesten?

Målgruppen er asylsøkere, flyktninger og andre innvandrere som er nybosatte i Porsgrunn kommune.

Hva forventes av deg?

Du har behov for veiledning og råd omkring helsetjenester.

Hva kan du forvente av oss?

Tjenesten skal gi veiledning, opplysning og rådgivning omkring helse og helsetjenester med mål om økt mestring av hverdagens krav og styrket egenomsorg. Vi følger nasjonal faglig for helsetjenester, IS-1022.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Flyktningehelsetjenesten har kontor ved Sentrum helsestasjon og tilbyr skolehelsetjeneste ved Voksenopplæringen på mandager kl. 8.30-12.00.

Besøksadresse: Rådhusgata 5, 3915 Porsgrunn. Vi har kontor i 2 etasje.

Postadresse: Familiehelsetjenester v/ Flyktningehelsetjenesten, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Gjelder henvendelsen svar på tuberkuloseprøver, ring 951 51 431 eller 481 58 213

Ingrid Marie Hodne. Helsesykepleier og flyktningehelsekoordinator, tlf: 917 98 801

Epost: ingrid.marie.hodne@porsgrunn.kommune.no

Hanne Guro Øyvang. Helsesykepleier og tilskuddskoordinator, tlf: 906 45 978

Epost: hanne.guro.oyvang@porsgrunn.kommune.no

Saksbehandling

Vi mottar henvendelser og følger opp saker fortløpende

Pris

Tjenesten er gratis

 

Til toppen