Ferie og fridager (Skoleruta)

Innhold

5 felles planleggingsdager, 1 skal disponeres innenfor rammene i skoleruta.

Skolerute 2022-2023

Skolene starter opp onsdag 17. august.

Måned

Datoer

Skoledager

August

Skolestart: onsdag 17. august

11

September

 

22

Oktober

Høstferie: uke 41
(f.o.m. mandag 10. oktober t.o.m. fredag 14. oktober)

16

November

 

22

Desember

Siste skoledag før jul: torsdag 22. desember

16

Januar

Første skoledag etter nyttår: tirsdag 3. januar

21

Februar

Vinterferie uke 8
(f.o.m. mandag 20. februar t.o.m. fredag 24. februar)

15

Mars

 

23

April

Påskeferie f.o.m. mandag 3.april t.o.m. mandag 10. april
(2. påskedag mandag 10. april)

14

Mai

Offentlig fridag: mandag 1. mai
Offentlig fridag: onsdag 17. mai
Offentlig fridag: Kr. himmelfartsdag torsdag 18. mai
Fri: fredag 19. mai
Offentlig fridag: 2. pinsedag mandag 29. mai

18

Juni

Siste skoledag: fredag 16. juni

12

 Sum

 Felles skolerute

190

 

Til toppen