Ferie og fridager (Skoleruta)

Innhold

5 felles planleggingsdager, 1 skal disponeres innenfor rammene i skoleruta.

Skolerute 2020-2021

Måned

Datoer

Skoledager

August

Skolestart: Mandag 17. august

11

September

 

22

Oktober

Høstferie uke 41

(mandag 5. oktober – fredag 9. oktober)

17

November

 

21

Desember

Siste skoledag før jul: Tirsdag 22. desember

16

Januar

Første skoledag etter nyttår: Mandag 4. januar

20

Februar

Vinterferie uke 8

(mandag 22. februar – fredag 26. februar)

15

Mars

Påskeferie f.o.m. mandag 29. mars t.o.m. mandag 5. april

20

April

Påskeferie t.o.m. mandag 5. april

19

Mai

Offentlige fridager:

Kr. himmelfartsdag torsdag 13. mai

Grunnlovsdag mandag 17. mai

2. pinsedag 24. mai

Fri fredag 14. mai

17

Juni

Siste skoledag: Fredag 18. juni

14

Sum

 

192

 

Elevene skal ha 190 skoledager, dvs. at to av skoledagene ovenfor skal brukes til planleggingsdager for lærerne. Den enkelte kommune/skole bestemmer dette selv og legger det inn i sin skolerute – se skolenes hjemmesider for oppslag.

 

Til toppen