Ferie og fridager (Skoleruta)

Innhold

5 felles planleggingsdager, 1 skal disponeres innenfor rammene i skoleruta.

 

August Felles planleggingsdager onsdag 14., torsdag 15. og fredag 16. august
Skolestart mandag 19. august
10
September   21
Oktober Høstferie uke 41 fra og med mandag 7. oktober til og med fredag 11. oktober 18
November Felles planleggingsdag torsdag 7. november 20
Desember Siste skoledag før jul fredag 20. desember 15
Januar Felles planleggingsdag torsdag 2. januar
Første skoledag for elevene fredag 3. januar
21
Februar Vinterferie i uke 8 fra og med mandag 17. februar til og med fredag 21. februar 15
Mars   22
April Påskeferie fra og med mandag 6. april til og med mandag 13. april 16
Mai Offentlige fridager fredag 1. mai og Kr. Himmelfartsdag torsdag 21. mai 19
Juni Offentlig fridag 2. pinsedag mandag 1. juni.
Siste skoledag fredag 19. juni
14

Til sammen 191 dager

Skolenes skoleruter

Årshjul 2019 20 Borge Skoleruta 2019-2020 Brattås skole Skolerute 2019 20 Brevik Oppvekstsenter Barneskole Skolerute 2019 2020 Grønli Skolerute 2019 2020 Heistad Avd. Ungdom Skolerute 2019 2020 Heistad Barneskole Skolerute 2019 2020 Klevstrand Skole Skolerute 2019 2020 Kulturskolen Skolerute 2019 2020 Myrene skole Skolerute 2019 2020 Stridsklev Barneskole Skolerute 2019 2020 Stridsklev Ungdomsskole Skolerute 2019 2020 Tveten Barneskole Skolerute 2019 2020 Tveten Ungdomsskole Skolerute 2019 2020 Vestsiden

Skolerute 2020-2021

Måned

Datoer

Skoledager

August

Skolestart: Mandag 17. august

11

September

 

22

Oktober

Høstferie uke 41

(mandag 5. oktober – fredag 9. oktober)

17

November

 

21

Desember

Siste skoledag før jul: Tirsdag 22. desember

16

Januar

Første skoledag etter nyttår: Mandag 4. januar

20

Februar

Vinterferie uke 8

(mandag 22. februar – fredag 26. februar)

15

Mars

Påskeferie f.o.m. mandag 29. mars t.o.m. mandag 5. april

20

April

Påskeferie t.o.m. mandag 5. april

19

Mai

Offentlige fridager:

Kr. himmelfartsdag torsdag 13. mai

Grunnlovsdag mandag 17. mai

2. pinsedag 24. mai

Fri fredag 14. mai

17

Juni

Siste skoledag: Fredag 18. juni

14

Sum

 

192

 

Elevene skal ha 190 skoledager, dvs. at to av skoledagene ovenfor skal brukes til planleggingsdager for lærerne. Den enkelte kommune/skole bestemmer dette selv og legger det inn i sin skolerute – se skolenes hjemmesider for oppslag.

 

Til toppen