Renovasjon

Innhold

Tjenesten administreres av Renovasjon i Grenland IKS.

Renovasjon i Grenland IKS (RiG) skal ivareta eierkommunenes behov knyttet til bestilling og forvaltning av renovasjonstjenester til husholdninger, hytter og kommunale virksomheter. RiG skal bidra til en kostnads- og miljøeffektiv drift av renovasjonsordningene. Kommunene har samarbeidet om renovasjonsordningene siden høsten 1990, men det interkommunale selskapet Renovasjon i Grenland IKS ble stiftet 20. mars 2014.

Renovasjon i Grenland IKS

Postadresse: Postboks 3046, 3707 Skien

Besøksadresse: Rødmyrsvingen 63, 3735 Skien

Sentralbord: 35 10 10 10

www.rig.no 

Til toppen