SFO

Innhold

Tilbud før og etter skoleslutt for elever i 1. - 4 . trinn.

Du kan søke om plass for barnet ditt i Skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Eleven må være bosatt i kommunen.

Søke, endre eller si opp SFO-plass Vedtekter SFO Porsgrunn kommune

Betaling

Betalingssatser for SFO – Porsgrunn kommune, gjeldende fra 01.01.2022.

100% plass 2750,-
80% plass 2400,-
60% plass 1850,-
50% plass 1550,-

Kostpenger kommer i tillegg, og varierer fra SFO til SFO.
Se oversikt over alle skoler og SFO-er.

Det betales for 11 måneder pr. år etter satser vedtatt av bystyret.

Dersom man har flere enn ett barn i skolefritidsordningen gis det 50 % søskenmoderasjon på den rimeligste plassen.

 

Redusert foreldrebetaling i SFO

Stortinget har vedtatt redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier (1-4. trinn), og gratis SFO for elever med behov for særskilt tilrettelegging (5-7. trinn), fra 1. august 2021

Det er bestemt at ingen husholdninger skal betale mer enn 6% i opphold, pr barn, på disse trinnene, for Porsgrunn kommune tilsvarer dette en samlet inntekt på 504.167,- for en 100%/fulltidsplass.

Foresatte som kan dokumentere totale inntekter i husstanden under dette beløpet kan ha rett til redusert betaling, og kan søke via Visma Flyt Skole sin hjemmeweb på

http://skole.visma.com/porsgrunn

Trykk på «knappen» Søknader, der i bildet der du også kan trykke SFO, for å komme til søknadsportalen.

Du kan få mer informasjon ved å kontakte ditt SFO, dersom du lurer på noe.

De som søker i august og september, og som får innvilget søknaden, innvilges reduksjon fra 1. august. De som søker senere, får innvilget reduksjon fra måneden etter innvilget søknad.

Til toppen