SFO

Innhold

Tilbud før og etter skoleslutt for elever i 1. - 4 . trinn.

Du kan søke om plass for barnet ditt i Skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Eleven må være bosatt i kommunen.

Søke, endre eller si opp SFO-plass Vedtekter SFO Gjeldende Fra 01.01.24

Betaling

Betalingssatser for SFO – Porsgrunn kommune, gjeldende fra 01.01.2024.

  Sats 2024
100% plass 2950,-
100% plass, pris med gratis kjernetid* 1475,-
50 % plass 1650,-
50 % plass, pris med gratis kjernetid* 0,-
60 % plass 1950,-
60 % plass, pris med gratis kjernetid* 300,-
80 % plass 2600,-
80 % plass, pris med gratis kjernetid* 900,-

* Prisen for elever på 1. og 2. trinn hensyntatt 12 timer gratis kjernetid.

Kostpenger kommer i tillegg, og det vil fastsettes en felles sats for SFO ved kommunale skoler.

Se oversikt over alle skoler og SFO-er.

Det betales for 11 måneder pr. år etter satser vedtatt av bystyret.

For elever på 1. og 2. trinn er det innført 12 timer gratis SFO. Det betyr at elever på 1. og 2. trinn betaler 1 475 kroner for 100 %, 0 kroner for 50 %, 300 kroner for 60 % og 875 kroner for 80 %.

Dersom man har flere enn ett barn i skolefritidsordningen gis det 50 % søskenmoderasjon på den rimeligste plassen.

Redusert foreldrebetaling i SFO

Stortinget har vedtatt redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier (1-4. trinn), og gratis SFO for elever med behov for særskilt tilrettelegging (5-7. trinn), fra 1. august 2021

Reglene innebærer at ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av husholdningsinntekten i foreldrebetaling for opphold per barn. For 2023 innebærer det en inntektsgrense på 522 500,- for redusert foreldrebetaling for SFO i Porsgrunn kommune for en 100%-plass.

Foresatte som kan dokumentere totale inntekter i husstanden under dette beløpet kan ha rett til redusert betaling, og kan søke via Visma Flyt Skole sin hjemmeweb på

http://skole.visma.com/porsgrunn

Trykk på «knappen» Søknader, der i bildet der du også kan trykke SFO, for å komme til søknadsportalen.

Du kan få mer informasjon ved å kontakte ditt SFO, dersom du lurer på noe.

Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt Porsgrunn kommune.

Til toppen