Kommunen har ulike tilbud som kan støtte deg når du har utfordringer med din psykisk helse eller er rusavhengig. Du kan søke på tjenestene selv, eller be fastlegen eller behandleren din om å hjelpe deg med å be om hjelp. Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

Til toppen