Avfallshåndtering

Innhold

Renovasjon i Grenland er navnet de fire grenlandskommunene har gitt renovasjonssamarbeidet.

Renovasjon i Grenland IKS (RiG) skal ivareta eierkommunenes behov knyttet til bestilling og forvaltning av renovasjonstjenester til husholdninger, hytter og kommunale virksomheter. RiG skal bidra til en kostnads- og miljøeffektiv drift av renovasjonsordningene. 

Renovasjon i Grenland
Til toppen