Støttekontakt

Innhold

Støttekontakt kan bidra til å forebygge ensomhet og isolasjon. Han eller hun gir bistand på fritiden som kan bidra til at du får en aktiv og meningsfull fritid sammen med andre.

Hvem gir tjenesten?

Støttekontakt kan for eksempel gis som:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

I Porsgrunn kommune er støttekontaktordningen organisert her:

Kan jeg få tjenesten?

Dersom du har fysisk eller psykisk funksjonshemming og har behov for:

  • hjelp for lettere å kunne delta på aktiviteter i fritiden.
  • støtte til å ha sosial omgang og komme seg ut på egen hånd.

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?  

At du forteller hva du liker og ønsker å gjøre sammen med støttekontakten
At du møter til avtalte tider, eller
At du melder fra til støttekontakten, dersom du blir forhindret
At du melder fra til tjenesten, dersom støttekontakten ikke møter deg til avtalt tid.

Hva kan du forvente av oss?

Du får opplysninger om hvor mange timer støttekontakt du får ukentlig.
Det stilles ikke krav til at støttekontakten skal ha noen spesiell utdannelse.
I utgangspunktet skal ikke nær familie engasjeres som støttekontakt for deg.
Kommunen er ansvarlig for å gi nødvendig opplæring og oppfølging av de som er støttekontakter.
Støttekontakten får kjøregodtgjørelse og utgiftsdekning i tråd med kommunale retningslinjer.  

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Det søkes ikke om en spesifikk tjeneste, men om helse- og omsorgstjenester. Du beskriver ditt hjelpebehov, eller en av dine pårørende gjør det på vegne av deg. Når søknaden er mottatt på Tjenestekontoret blir du kontaktet innen 14 dager, enten ved at du får brev hjem eller via telefon. Forventet saksbehandlingstid vil bli oppgitt.

Klikk på Søknadsskjema for å søke om helse- og omsorgstjeneste

Saksbehandling

For mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester, priser og annen informasjon, se her.

Pris

Ikke betalingstjeneste.

Hvordan bli støttekontakt

Du søker ved å fylle ut et registreringsskjema hvor du forteller litt om deg selv og dine erfaringer, kvalifikasjoner og fritidsinteresser.

Link til skjema: Registreringsskjema for støttekontakter og fritidskontakter

Forventninger til støttekontakten

Støttekontakten må ha overskudd å gi av, være trygg på seg selv og ha evnen til samarbeid.

Du bør være omgjengelig og engasjert samt kunne motivere, foreslå og å delta i aktiviteter. Kort oppsummert: en støttekontakt bør være glad i å bistå andre mennesker.

Støttekontakten må kunne holde avtaler, sette grenser og forholde seg profesjonelt til rollen sin.

Støttekontakten vil få veiledning ved behov og invitasjon til ulike samlinger.

Støttekontakten må være en god rollemodell og overholde lover og regler.

Alkohol og andre rusmidler skal ikke nytes i samvær med brukeren.

Har taushetsplikt

Taushetsplikten innebærer at du ikke skal la utenforstående få kjennskap til personlige forhold rundt den du er støttekontakt for. Taushetsplikten kan bare oppheves av bruker selv eller av dens verge/pårørende. Det er viktig å huske at taushetsplikten gjelder fra første kontaktpunkt / informasjonsutveksling, og også etter at støttekontaktoppdraget er avsluttet.

Politiattest

Som støttekontakt må du bli pålagt å fremvise politiattest.

Det kreves politiattest for personer som skal yte helse – og omsorgstjenester til barn og personer med psykisk utviklingshemming (jfr. Lov om barneverntjenester § 6 – 10, siste ledd og Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 5 -4).

Politiattesten skal vise om søker er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for seksuelle overgrep. Søker har selv ansvar for å innhente politiattest og vil motta søknadsskjema og bekreftelse på at politiattest er nødvendig fra den som iverksetter oppdraget.

Godtgjøring

Satser i Miljøarbeidertjenesten, Saturnvegen og Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

Betalt per time: Fra jan. 2024 kr 180,10 Kjøregodtgjørelse: kr 4,03 pr/km og kr 1,00 i passasjertillegg/km
Utgiftsdekning:  520 kr for timer opptil 16 timer pr. mnd. og 1 000 kr. for timeantall over 16 timer.

Satser Barnevernet

Betalt per time: 130-180 kr. pr. barn/ungdom (avhengig kompetanse og utfordringer)

 

 

 

 

Til toppen