Jordmortjenesten

Innhold

Informasjon om jordmortjenesten i Porsgrunn kommune.

Målgruppe

Gravide bosatt i Porsgrunn, samt deres partner og eventuelt pårørende.

Jordmor tilbyr individuelle konsultasjoner, veiledning og helsekontroller gjennom svangerskapet. Du som er gravid anbefales å ta kontakt tidlig i svangerskapet for informasjon om levevaner og livsstilsråd, slik at barnet du bærer får den beste starten. Jordmor skal identifisere risikogravide med behov for ekstra oppfølging.

Jordmortjenesten gir også råd vedrørende seksualitet, prevensjon og kvinnehelse. Har du blitt uplanlagt gravid og ønsker veiledning, kan du kontakte oss. Du kan også henvende deg direkte til veiledningskontoret Amathea: https://www.amathea.no/.

Den gravide kan velge om hun vil gå til fastlege og/eller jordmor i svangerskapet.

Porsgrunn kommune følger Helsedirektoratets basisprogram med 9 kontroller, inkludert ultralyd. Link til Helsedirektoratet; konsultasjoner i svangerskapsomsorgen

Kvinner/familier med spesielle behov eller risiko tilbys oppfølging utover basisprogrammet.

Gravide ansatt i Porsgrunn kommune tilbys trekantsamtaler med leder og jordmor/HR-rådgiver med risikovurdering og eventuelt behov for tilrettelegging i arbeidslivet.

Vi tilbyr

Rutinemessig prøvetaking av gravide. Blodprøver bør tas mellom svangerskapsuke 6 og 12. Ved første kontroll vurderes også behov for bakterieprøve av urin, så du må ha med urinprøve på sterilt glass.

Helsedirektoratet anbefaler følgende blodprøver av gravide:

 • Hepatitt B
 • HIV
 • Syfilis
 • Hemoglobin og serumferritin («jernlager»)
 • Blodtype og blodtypeantistoff.

Helsekontroll ved hver konsultasjon

 • Blodtrykk
 • Urinprøve
 • Vekt
 • Hevelse
 • Livmorens vekst
 • Fosterets hjerteslag og bevegelser
 • Fosterets leie

Individuelt tilpassede samtaler og veiledning med utgangspunkt i den enkelte kvinne og families behov og livssituasjon. Aktuelle samtaletemaer kan være:

 • Veiledning i forhold til svangerskapsrelaterte plager og levevaner som kan påvirke mor og barn
 • Psykisk helse og psykiske forandringer relatert til svangerskap, fødsel og barseltid.
 • Egenomsorg
 • Graviditet og arbeidsliv
 • Fysiske endringer og fysisk aktivitet
 • Fødselsforberedelse
 • Fødselsangst og møte med fødeavdelingen
 • Belastende livserfaring med vold eller krenkelser
 • Ammeforberedelse og ammeveiledning
 • Forberedelse til foreldrerollen og tilknytning til barnet
 • Det nyfødte barnets behov
 • Foreldrepermisjon og stønadsmuligheter
 • Utsyr til baby
 • Søskensjalusi

Fødsels- og foreldreforberedende kurs
Arrangeres i regi av helsestasjonen, holdes 6 ganger per år. Førstegangsfødende anbefales å delta. Kurset er beregnet for deg som skal føde og den som skal være med på fødselen. Kurset koster 550,- per par.

Henvising til ultralyd og Spesialisthelsetjenesten
Jordmortjenesten har etablert samarbeid og henviser til gynekologer og ultralydjordmødre ved Gynekologisk poliklinikk Sykehuset Telemark, eller Porsgrunnsgynekologene. Friske gravide i Telemark tilbys tre ordinære ultralydundersøkelser:

 • Uke 32: Tilvekstkontroll

Kvinner med spesielle behov eller risiko henvises til spesialist. Jordmortjenesten henviser også til fødselsforberedende samtale ved Jordmorpoliklinikken dersom den gravide har spesielle behov, alvorlig fødselsangst eller tidligere komplisert og/eller traumatisk fødselserfaring.

Dersom svangerskapet ditt blir overtidig, henvises du til overtidskontroll ved Gynekologisk poliklinikk Sykehuset Telemark når du har gått 7 dager over ultralydterminen.

Sykehuset Telemark ønsker at du allerede i svangerskapet registrerer deg til fødsel: https://tjenester.helsenorge.no/skjemautfyller/HSO_Svangerskap

Hjemmebesøk
Jordmor kommer hjem til deg en av de første dagene etter hjemreise fra barselavdelingen. Vi tilstreber å tilby hjemmebesøk til alle innen 3 dager etter utreise.

Etterkontroll
Jordmortjenesten tilbyr etterkontroll, samtale og prevensjonsveiledning etter fødsel. Etterkontroll gjøres ca 6 uker etter at du har født. Jordmor foreskriver alle typer prevensjonsmidler og tilbyr også celleprøve, innleggelse av spiral og P-stav. Spiralinnleggelse og/eller celleprøve bør avventes til 12 uker etter fødsel.

Samarbeid
Jordmortjenesten samarbeider ved behov med fastlege, Psykisk Helseteam, Rusteam, øvrige instanser ved Familiehelsetjenester, NAV, Barnevernstjenesten, DPS, samt Sped- og småbarns-teamet, STHF.

Pris

Tjenesten er gratis. Kvinner/familier v/behov har krav på tolk. Vi tar en egenandel for utstyr, på 400,- ved innleggelse av spiral og P-stav etter fødsel, hos kvinner som har fylt 23 år.

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med tjenestens innhold kan du anmode jordmor om å endre innholdet innen 4 uker. Dersom det ikke skjer, kan du klage innen 3 uker direkte til Fylkeslegen (Lov om Pasientrettigheter). Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Telemark tlf  35 54 41 70.

Kontakt oss

Jordmortjenesten holder til ved Porsgrunn Helsestasjon, Rådhusgata 5, 3915 Porsgrunn.

Kontakt helsestasjonen for timebestilling tlf 35 54 73 45.
Mandag - Fredag kl 0800 – 1500.

Brosjyre: Informasjon om fødselsdepresjon

Nyttige linker

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1188/Gode%20levevaner%20før%20og%20i%20svangerskapet%20IS-2455.pdf

https://helsenorge.no/sok#k=gravid

http://matportalen.no/

https://www.sthf.no/behandlinger/fodsel-og-barsel

https://tryggmammamedisin.no/

https://kjennliv.no/

https://ammehjelpen.no/

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen

https://www.nav.no/no/Person/Familie/Venter+du+barn/Foreldrepenger

https://www.nav.no/no/Person/Familie/Farskap+og+morskap/farskap-og-foreldreansvar

https://www.sexogsamfunn.no/abort/

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/432/Hvordan-du-ammer-ditt-barn-noen-rad-den-forste-tiden-IS-2092.pdf

 

Til toppen