Pakkeforløp

Innhold

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker.

Pakkeforløpene skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Kommunen skal ha en forløpskoordinator for pakkeforløp.

For kontakt: Koordinerende enhet ved Tjenestekontoret tlf: 35 54 73 30, per epost: koordinerende.enhet@porsgrunn.kommune.no eller postadresse: Tjenestekontoret, postboks 128, 3901 Porsgrunn. Merkes «forløpskoordinator»

Til toppen