Helsestasjon for ungdom

Innhold

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom opptil 23 år.

Her kan du få individuelt tilpasset veiledning om du har spørsmål knyttet til fysisk, psykisk eller seksuell helse.

Hvem gir tjenesten?

På helsestasjon for ungdom kan du få snakke med helsesykepleier, jordmor og lege.

Hvem kan få tjenesten?

Tilbudet retter seg i hovedsak mot aldersgruppen 13 – 23 år. Imidlertid vil alle ungdommer som oppsøker helsestasjonen ha anledning til å benytte seg av tilbudet.

Hva kan du forvente av oss?

Hos oss vil du bli møtt med respekt av ansatte som har kompetanse på ungdomshelse. Alle ansatte på helsestasjon for ungdom har taushetsplikt.

Vi kan tilby:

  • Samtale og veiledning om hvordan du har det
  • Veiledning om seksuell helse, inkludert graviditetstest, prevensjonsveiledning og utskriving av resept.
  • Utdeling og veiledning omkring nødprevensjon
  • Innleggelse og uttak av p- stav og spiral
  • Veiledning om graviditet og abort
  • Testing og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner
  • Samtale om bekymringer for eget og andres rusbruk, inkludert rusmiddeltesting
  • Oppfølging og hjelp til henvisning videre ved behov

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Time avtales ved å ringe eller sende sms til tlf nr: 941 55 977.

 

Besøksadresse: Porsgrunn Helsestasjon, Rådhusgata 5, 3915 Porsgrunn

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram for fortløpende informasjon:
Helsestasjon for ungdom i Porsgrunn

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Stine Ødegaard (avdelingsleder)
Telefon: 481 34 090
E-post: stine.odegaard@porsgrunn.kommune.no

Postadresse: Postboks 129, 3901 Porsgrunn
Besøksadresse: Rådhusgate 5, 3915 Porsgrunn

Nyttige linker

Sex og samfunn: https://sexogsamfunn.no/

Ung.no: https://www.ung.no/

Seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika: https://bufdir.no/lhbt/

Hjelpetelefoner:
https://www.vtfk.no/skoler/porsgrunn-vgs/meny/elev-ved-porsgrunn-vgs/elevtjenester/hjelpetelefoner/

Til toppen