Psykisk helse barn, unge og familie

Innhold

Vi tilbyr veiledning og behandling til barn og unge i alderen 0 - 18 år og gravide, samt deres familier, som strever med psykisk helseproblematikk, sosiale utfordringer og/ eller samspillsutfordringer. Tjenesten tilbyr kortvarig oppfølging i tett samarbeid med øvrige tjenester i kommunen.

Hvem gir tjenesten?

Fagpersoner tilknyttet Familiehelsetjenester i Porsgrunn kommune med fagkompetanse og bred erfaring innen psykisk helsearbeid rettet mot barn, unge og familier. Det er psykolog tilknyttet vår tjenester.

Hvem kan få tjenesten?

Alle barn og unge i alderen 0 - 18 år, foreldre/foresatte, familier og gravide (med eventuell partner) som kan tenkes å trenge mer hjelp enn det helsesykepleier- og jordmortjenesten i kommunen kan tilby.

Vanlige årsaker til at foreldre tar kontakt

 • Uro og tristhet i forbindelse med svangerskap eller barseltid
 • Barnet mitt er engstelig og redd
 • Barnet/ungdommen min vil ikke på skolen
 • Jeg er bekymret for barnets utvikling
 • Jeg er syk og synes det er vanskelig å vite hvordan jeg skal snakke med barna mine om dette
 • Barnet mitt er mye sint
 • Barnet mitt bruker for mye tid på nett
 • Det er mye konflikter i familien min

Vanlige årsaker til at ungdom tar kontakt

 • Jeg synes det er mye press på skolen, og føler meg stressa
 • Jeg synes det er vanskelig å få meg venner og føler meg ensom
 • Jeg er trist mye av tiden
 • Det er mye konflikter i familien min
 • Jeg er engstelig og redd

Hva forventes av deg

 • Du/ dere beskriver hva du/ dere ønsker hjelp til
 • Du/ dere samarbeider med terapeuten og følger opp avtaler

Hva kan du forvente av oss?

 • Korttidsbehandling for barn og unge mellom 0 og 18 år (vanligvis inntil 5 samtaler)
 • Familieveiledning (vanligvis inntil 5 samtaler)
 • Rådgivning i forhold til andre relevante, eventuelt vurdering av behov for henvisning til spesialisthelsetjenesten m.m.
 • Helsefremmende/forebyggende psykisk helsearbeid, blant annet opplysnings- og informasjonsarbeid
 • Samarbeid med andre relevante instanser innad i kommunen og i spesialisthelsetjenesten

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Hvis du lurer på om dette er et tilbud som kan hjelpe deg eller din familie, så snakk med helsesykepleier eller jordmor. Han eller hun kan da ta kontakt med oss, på vegne av deg.

Samarbeidspartnere kan, etter samtykke fra foreldre, ungdom som har fylt 16 år eller den gravide, ta kontakt på vegne av familien, ungdommen eller den gravide.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege.

Telefonnummer til Sentrum helsestasjon: 35 54 73 45

Besøksadresse: Rådhusgata 5, 3915 Porsgrunn. Vi holder til i 2 etg.

Postadresse: Familiehelsetjenester v/ Psykisk helse barn, unge og familie, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Saksbehandling

Henvisninger vurderes ukentlig på inntaksmøte og sakene fordeles da fortløpende.

Pris

Tilbudet er gratis.

Til toppen