Omsorgsstønad

Innhold

Omsorgsstønad er en økonomisk kompensasjon som gis til deg som gir omsorg til personer med stort omsorgsbehov. Den omsorgen du gir må være ønsket og til det beste for den som trenger omsorgen. Omsorgsstønad er en måte kommunen kompenserer for særlig tyngende omsorg.

Hvem gir tjenesten?

Omsorgsstønad utbetales av Porsgrunn kommune. Det er politisk bestemt hvilken sats stønaden skal ha. 

Kan jeg få tjenesten?

Det omsorgsarbeidet du yter må være nødvendig, i den forstand at den du hjelper har behov som ellers ville ellers vært ivaretatt av kommunens helse og omsorgstjenester. Den omsorgen du gir må være ønsket og til det beste for den som trenger omsorgen.

Du må være over 18 år for å motta omsorgsstønad.

Du bør søk hjelpestønad hos NAV før du søker omsorgsstønad – se her: NAV hjelpestønad. Ved utmåling av omssorgsstønad kan kommunen trekke fra innvilget NAVhjelpestønad.

Omsorgsarbeidet du yter må være så omfattende at det vurderes som særlig tyngende. For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?

Ved endring i omsorgssituasjonen skal Tjenestekontoret få beskjed.
Dersom du får innvilger omsorgsstønad må du levere skattekort til lønningskontoret, tlf: 35 54 70 00.
Mail: okonomi@porsgrunn.kommune.no.
Besøksadresse: Rådhusgata 7

Skattekort

Bankkontoskjema

Hva kan du forvente av oss?

Du får opplysninger om hvor mange timer omsorgsstønad vil kompenseres for og hvorfor. Avgjørelsen begrunnes i vedtak.

Omsorgsstønad er skattepliktig

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Det søkes ikke om en spesifikk tjeneste, men om helse- og omsorgstjenester. Du beskriver ditt hjelpebehov, eller en av dine pårørende gjør det på vegne av deg. Når søknaden er mottatt på Tjenestekontoret blir du kontaktet innen 14 dager, enten ved at du får brev hjem eller via telefon. Forventet saksbehandlingstid vil bli oppgitt.

Klikk på Søknadsskjema for å søke om helse- og omsorgstjeneste

Saksbehandling

For mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester, priser og annen informasjon, se her.

 

Til toppen