Skolehelsetjenesten

Innhold

Skolehelsetjenesten er et gratis helsetilbud til barn og unge i grunnskole og videregående skole.

Gjennom forebyggende og helsefremmende arbeid skal skolehelsetjenesten bidra til god helse blant barn og ungdom i kommunen.

Hvem gir tjenesten?

Helsesykepleier har fast tilstedeværelse på alle skolene i Porsgrunn. Fysioterapeut, ergoterapeut og skolelege er også tilknyttet skolehelsetjenesten.

Hvem kan få tjenesten?

Alle barn, unge og deres foresatte kan ta kontakt med skolehelsetjenesten.

Hva kan du forvente av oss?

Helsesykepleier i skolen skal bidra til å forebygge sykdom, og fremme god fysisk, psykisk og seksuell helse. Skolehelsetjenesten bygger på nasjonale faglige retningslinjer, og gir tilbud om:

  • Helsesamtale og somatisk undersøkelse 1. trinn
  • Helsesamtale 8. trinn
  • Måling av høyde og vekt på 3. og 8. trinn
  • Undervisning om helse, trivsel, seksualitet og andre aktuelle tema i klasser eller grupper
  • Vaksinasjon i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet
  • Vaksinasjon mot smittsom hjernehinnebetennelse til elever som skal delta i russefeiring
  • Individuelt tilpassede støttesamtaler om aktuelle tema som påvirker helse og trivsel
  • Oppfølging ved behov
  • Informasjon på foreldremøter

Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen for å bidra til å sikre elevene et godt fysisk og psykososialt miljø.  For at elevene skal få den hjelpen de trenger og har krav på, kan det også være behov for å samarbeide med instanser utenfor skolen.  Dersom det er nødvendig og ønskelig med henvisning til andre instanser, kan helsesykepleier bidra i dette arbeidet. 

Ansatte i skolehelsetjenesten har taushetsplikt etter helsepersonelloven.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Helsesykepleier har åpen dør for alle elever, og man kan ta direkte kontakt når helsesykepleier er på skolen.

Man kan også ringe, sende sms eller epost for å komme i kontakt med helsesykepleier. Kontaktinformasjon finnes på skolens hjemmeside.

Helsesykepleier på barne- og ungdomsskolene:
https://www.porsgrunn.kommune.no/skole-og-barnehage/alle-skoler/

Helsesykepleier på privatskolene:
Bergsbygda Montessoriskole: https://bergsbygdamontessori.no/kontakt/
International school Telemark: http://istelemark.no/nb/apply-now/welcome/
Sandøya montessoriskole: https://www.sandoyamontessori.no/kontakt-oss
Telemark Toppidrett ungdomsskole: https://www.ttungdomsskole.no/kontakt-oss/#porsgrunn

Helsesykepleier videregående skole:
https://www.vtfk.no/skoler/porsgrunn-vgs/meny/elev-ved-porsgrunn-vgs/elevtjenester/helsetjenester/

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Stine Ødegaard (avdelingsleder)
Telefon: 481 34 090
E-post: stine.odegaard@porsgrunn.kommune.no

Postadresse: Postboks 129, 3901 Porsgrunn
Besøksadresse: Rådhusgate 5, 3915 Porsgrunn

Aktuelle linker

Foreldre til barneskolebarn:
https://bufdir.no/Foreldrehverdag/Skolebarn/

Foreldre til ungdommer:
https://bufdir.no/Foreldrehverdag/Ungdom/

Samliv og familie:
https://bufdir.no/Foreldrehverdag/Samliv_og_familie/

Følelseskompasset:
https://folelseskompasset.no/

Nasjonale retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten:
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Helsepersonelloven:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-19-1584

 

Til toppen