Ledsagerbevis

Innhold

Ledsagerbevis er en tjeneste som skal forebygge isolasjon og bidra til økt livskvalitet for deg som har en funksjonshemming.  Med funksjonshemming menes en forskjell mellom dine forutsetninger og samfunnets krav til funksjon for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse. Ledsagerbeviset får du som et kort eller du kan få det digitalt på telefonen din. 

Hvem gir tjenesten?

Det er kommunen, ved Servicesenteret som utsteder ledsagerbevis.

Kan jeg få tjenesten?

Funksjonshemmingen må ha varighet av minst 2-3 år

Hva forventes av deg?

Når du søker må passfoto og legeerklæring fra primærlege, legespesialist eller offentlig godkjent helseinstitusjon ligge ved søknaden.

Hva kan du forvente?

Forebygge isolasjon og bidra til økt livskvalitet 
Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til deg som har funksjonshemmingen. Du kan også få digitalt ledsagerbevis på telefonen din. Det er mulig å gi andre enn deg som innehaver av beviset, digital tilgang. For eksempel kan foresatte/verge få tilgang til ditt digitale ledsagerbevis på sine telefoner.
Beviset skal gi din ledsager fri adgang til offentlige kultur-, og fritidsarrangementer som du ikke ville kunne delta på eller nyttiggjøre deg av uten bistand.
Det er ledsageren som til enhver tid skal bistår deg for å kunne oppnå formålet med ordningen.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Ved spørsmål om ordningen, må du henvende deg til Servicesenteret i kommunen. Søknadsskjema til ledsagerbevis og til legeerklæring finner du her.

Søknad om ledsagerbevis
- Ledsagerbevis-Legeerkæring.pdf

Saksbehandlingstiden er innen tre uker. Vedtaket om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Vedtaket kan i henhold til forvaltningslovens §28 2. ledd, påklages til klagenemda i kommunen.

Pris

Tjenesten er gratis

Til toppen