Helsestasjonen

Innhold

Vi tilbyr

  • Helsestasjonen har som målsetting å bidra til best mulig helse, trivsel og utvikling hos barn og stimulere til et godt samspill mellom foreldre og barn.
  • Helsestasjonen er et gratis tilbud til barn og deres familie fra barnet er nyfødt og frem til skolestart. 
  • Helsestasjonen følger opp barnets helse med 14 faste konsultasjoner.
  • Vi gir råd og veiledning om for eksempel amming, ernæring, foreldre-barn samspill, barnets motoriske utvikling, søvn, vaksinering, tannhelse.
  • Vi ber deg kontakte fastlege/legevakt dersom barnet ditt er syk og har behov for legehjelp.

Barnet innkalles til faste konsultasjoner og kontroller på helsestasjonen etter et helsestasjonsprogram fastsatt av Helsedirektoratet. Du kan også ta kontakt og be om råd og veiledning på telefon eller bestille time til en samtale utover det fastsatte programmet.

Velkommen til helsestasjonen (pdf)

Helsestasjonen samarbeider med en rekke instanser:

Barnehage, fastlege, øyelege, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, habiliteringskoordinator, flyktningehelsetjenesten, PP-tjenester, Barnevernstjenesten og Sykehuset Telemark.

Vi tar kontakt med og kan henvise til den aktuelle instans ved behov. Dette er i hovedregel i samråd med og med samtykke fra foresatte.
  
Helsestasjonen har plikt til å føre journal og dokumentere nødvendige helseopplysninger. Alle opplysninger blir behandlet fortrolig. Foreldrene har innsynsrett i journalen.

Kontaktinformasjon

På helsestasjonen kan du treffe jordmor, helsestasjonslege, helsesykepleier, helsesekretær og fysioterapeut.

Ekspedisjon helsestasjon: 35 54 73 45

Åpningstider: Mandag – fredag kl 08.00 – 15.30

Besøksadresse:
Rådhusgata 5, 3915 Porsgrunn

Postadresse
:
Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Kontaktperson: Kristin Torvik (avdelingsleder)
Telefon:
901 68 978
E-post:
kristin.torvik@porsgrunn.kommune.no

Nyttige brosjyrer og lenker

Prematurfødt barn i Porsgrunn kommune

https://www.stinesofiesstiftelse.no/foreldrepakke

https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag

https://ammehjelpen.no/

https://helsenorge.no/etter-fodsel/amming 

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/mat-og-maltider-for-spedbarn

https://www.matportalen.no/rad_til_spesielle_grupper/tema/ammende/morsmelkerstatning

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/barns-miljo-og-sikkerhet-nar-barnet-skader-seg/

https://www.lub.no/product/trygt-sovemilj%C3%B8-spedbarnet

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/

https://familieliv.no/

https://www.tkmidt.no/tannvern

https://www.tryggtrafikk.no/

https://www.tryggtrafikk.no/sikring-av-barn-i-bil/

https://helsenorge.no/Giftinformasjon 

https://www.prematurforeningen.no/kunnskapsbank/ 

https://www.tryggmammamedisin.no/ 

https://www.barnevakten.no/

https://www.vfb.no/rad-og-tips/ 

 

Til toppen