Avlastning

Innhold

Avlastning gis til deg som til daglig gir omsorg til personer med stort omsorgsbehov. Du kan få avlastning på forskjellige måter enten i hjemmet, på institusjon eller på dagsenter.

Hvem gir tjenesten?

Du kan få avlastning av ulike tjenester og tiltak. Den kan gis i form av:

  • Helgeturer (Turbotur for barn og unge opptil 18 år).
  • Dagavdelinger og dagavdeling for yngre demente
  • BPA (brukerstyrt personlig assistanse)
  • Institusjon (for eksempel Saturnvegen eller et av kommunens sykehjem)
  • Timer/natt/dag/døgn i hjemmet eller på institusjoneller ved hjelp av hjemmetjenesten.
  • Praktisk bistand, helsetjenester i hjemmet
  • Pårørendestøtte og veiledning

Kan jeg få tjenesten?

Det omsorgsarbeidet du yter må være nødvendig, i den forstand at den du hjelper har behov som ellers ville ellers vært ivaretatt av kommunens helse og omsorgstjenester.

Omsorgsarbeidet du yter må være så omfattende at det vurderes som særlig tyngende. For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?

At du samarbeider og tar i mot råd og veiledning for tilrettelegging i hjemmet ditt.
At du sier i fra  når du ikke kan gjennomføre avtalene.

Hva kan du forvente av oss?

At avlastningstiltaktet tilpasses deg og forebygger utbrenthet og utmattelse hos den som gir omorgen.  

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Det søkes ikke om en spesifikk tjeneste, men om helse- og omsorgstjenester. Du beskriver ditt hjelpebehov, eller en av dine pårørende gjør det på vegne av deg. Når søknaden er mottatt på Tjenestekontoret blir du kontaktet innen 14 dager, enten ved at du får brev hjem eller via telefon. Forventet saksbehandlingstid vil bli oppgitt.

Klikk på Søknadsskjema for å søke om helse- og omsorgstjeneste

Saksbehandling

For mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester, priser og annen informasjon, se her.

Pris

Ikke betalingstjeneste

 

 

Til toppen