Reguleringsplan for Strømtangen, Brevik (planID 839) er nå godkjent

Innhold

Den 15.06.2023, i sak 35/23, vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Strømtangen, Brevik (planID 839).

839 Plankart Revidert Utklipp 1

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger på Strømtangen i Brevik. Planens hovedgrep går ut på å transformere store deler av dagens nærings- og industriområde til en kombinasjon av boliger og kontor/tjenesteyting.

Planforslaget legger til rette for nye boliger (blokkbebyggelse og rekkehus), næringsarealer (kontor og tjenesteyting), privat småbåthavn, interne forbindelser og torg/nærlekeplass.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Klagefrist 25.08.2023

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Maja Mercina Abburu, epost: maja.mercina.abburu@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen