Hjelpemidler

Innhold

Det finnes mange ulike hjelpemidler og det er en rask utvikling av nye. Når du har et varig eller midlertidig behov for habilitering, rehabilitering eller helse og omsorgstjenester kan du låne et hjelpemiddel.

Disse lånes ut enten fra kommunen når du har et midlertidig behov for det eller fra NAV når behovet varer i 2 år eller mer. Nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan gå frem.

Hvem gir tjenesten?

Tekniske hjelpemiddler og Korttidslager ligger i avdelingen Rehabilitering, hjelpemidler og transport og som er en del av  virksomheten Helse, mestring og rehabiliteringstjenester på Borgehaven. De holder til på Borgehaven- Bo- og rehabiliteringsenter.

For mer informasjon fra NAV om hjelpemidler, se her.

Kan jeg få hjelpemidler?

Alle som bor og oppholder seg i Porsgrunn kommune kan låne hjelpemidler av kommune eller NAV.

Hva forventes av deg?

Utlånte hjelpemidler er NAV eller kommunen sin eiendom. Du er  ansvarlig for at hjelpemidlene brukes og oppbevares forsvarlig. Du må sørge for  rengjøring og enkelt vedlikehold/ettersyn av hjelpemidlet.

Informasjon om hvordan du kan søke om hjelpemidler, se NAV sine nettsider her

For mer informasjon om hvordan få hjelpemidler, se under: Hvordan henvende deg om tjenesten.

Hva kan du forvente av oss?

Korttidslån
Utlån av tekniske hjelpemidler med varighet under 2 år anses som korttidslån.

Kommunalt korttidslager formidler hjelpemidler for blant annet bevegelse, forflytning og bad.

Det kan være rullator, prekestol, rullestol, arbeidsstol, terskeleliminatore, sykebord, trillebord, dusjstol, toalettstol, toalettforhøyer og badekarbrett.

Småhjelpemidler
Småhjelpemidler må du kjøpe selv. Det kan være for eksempel gripetang og støttehåndtak. Dette kan du få kjøpt i butikk.

Langtidslån
Personer som har varig (over 2 år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan få stønad til hjelpemidler fra NAV.

For informasjon og søknadsskjema om hvordan du kan søke om tekniske hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen, se NAV sine nettsider her

For bistand til å finne rett hjelpemiddel og søknad kan du kontakte ergoterapeut eller fysioterapeut,  Avdeling for Rehabilitering, hjelpemidler og transport med henvendelse i ekspedisjonen i Borgehaven, tlf. 35 56 24 00 mellom kl 10-14.

Reparasjoner
Ved behov for reparasjon av hjelpemidler kan du ringe servicesenteret eller Tekniske hjelpemidler og korttidslageret. Se under.

Hvordan henvende deg om tjenesten

Ved alle henvendelser, vær vennlig å ha alle personalia klare.

For korttidslån og reparasjon tar du kontakt med:

Servicesenteret på telefon 35 54 70 00 i ukedagene mellom kl 08:00-16:00 eller 

Kommunalt hjelpemiddellager på telefon 35 56 24 13 i ukedagene mellom kl 08:00-09:00, eller kan du gjerne sende e-post til: Korttidslageret@porsgrunn.kommune.no

For bistand til å finne rett hjelpemiddel og søknad kan du kontakte ergoterapeut eller fysioterapeut,  Avdeling for Rehabilitering, hjelpemidler og transport med henvendelse i ekspedisjonen i Borgehaven, tlf. 35 56 24 00 mellom kl 10-14.

Til toppen