Hverdagsrehabilitering (HVR)

Innhold

Dette er et tilbud som er tidsavgrenset og gir tverrfaglig oppfølging i hjemmet (4 uker) med fokus på at du skal bli selvhjulpen og mestre din hverdag.

Målet er at du skal mestre hverdagen din, øke selvstendigheten i daglige gjøremål, være aktiv og delta sosialt, slik at du kan fortsette å bo hjemme. Konkrete mål for treningsperioden defineres av deg selv i samarbeid med HVR-teamet.

Hvem gir tjenesten?

HVR-teamet består av en sykepleier, en ergoterapeut og en fysioterapeut, som kommer hjem til deg, gjennomfører et oppstartsmøte med målsamtale og kartlegging av fysisk funksjon. For å nå dine mål jobber vi tett sammen i en avtalt periode, som vanligvis er 4 uker. Dersom du har hjemmetjenester vil treningen foregå i tett samarbeid med dem.

Kan jeg få tjenesten?

Du må bo i Porsgrunn kommune og være over 18 år. Du må bo hjemme og enten ha eller står i fare for å få funksjonsnedsettelser i hverdagsaktiviteter. Du må være motivert og forstå instruksjon

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?

At du er motivert til å gjøre en daglig innsats for å gjenvinne det du mestret tidligere, slik at du kan klare deg mest mulig selvstendig ut fra dine mål. Du gjennomfører egentrening i tillegg til oppfølgingen du får.

Hva kan du forvente av oss?

At vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg, og støtter deg i nå de målene du setter deg.
Tolv uker etter avsluttet oppfølging kontaktes du igjen for re-testing.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Du trenger ikke søke på tjenesten. Du kan henvende deg til HVR-teamet, Tjenestekontoret eller dersom du har hjemmetjenester eller andre kommunale tjenester kan du si i fra til disse.

Pris

Denne tjenesten er ikke en betalingstjeneste

 

 

Til toppen