Demensomsorg

På denne siden finner du informasjon de ulike tjenestene som er særskilt tilrettelagt for mennesker med en demensdiagnose eller glemsomhet, og deres pårørende. Utvikling av sykdommen er ulik, og hjelpebehovet må tilpasses hvilken fase av sykdommen man er i. For mange vil det være behov for noen å snakke med helt fra den første tanken om at noe har endret seg og det mistenkes at det kan være en utvikling av demens.

Til toppen