Trygghetsalarm

Innhold

I Porsgrunn har vi digital trygghetsalarm, og ved installering kan du selv velge om du ønsker alarmsmykke på arm eller som smykke rundt halsen. Når du trenger hjelp, trykker du på alarmknappen og helsepersonell vil kontakte deg for avklaring. Dersom det er behov for at noen kommer hjem til deg varsles som oftest hjemmetjenesten, men i noen tilfeller også AMK.

Ved installering av trygghetsalarm, vil det også bli montert eLås på døren din. Dette for at hjemmetjenesten skal få mulighet til å låse seg inn i hjemmet ditt og gi deg nødvendig hjelp. Det har tidligere vært vanlig med en nøkkelboks, men nå er kommunen i gang med å skifte ut disse over til elektroniske dørlåser. eLlåsen monteres i selve dørbladet og blir ikke synlig fra utsiden.

Kan jeg få tjenesten?

Trygghetsalarm kan være et tilbud eller bidrag til deg, enten du allerede mottar helse- og omsorgstjenester eller ikke, både i private hjem og i kommunale institusjoner. Du kan motta velferdsteknologiske hjelpemidler som fungerer for deg som et ledd i nødvendig helsehjelp.

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?

At du trenger alarm og er villig til å betale for den.

At du bruker kommunen sin eLås løsning. Enheten blir montert på innsiden av døren din og blir ikke synlig fra utsiden. Du og dine pårørende skal ikke bruke denne elektroniske låsen, men fortsette å bruke de vanlige nøklene – akkurat som i dag.

At du setter deg inn i hvordan alarmen fungerer slik at du får den hjelpen du trenger.

Alarmen er kommunens eiendom. Når behovet for alarm opphører, må du selv ta kontakt med Tjenestekontoret (eventuelt servicetekniker) for tilbakelevering av lånt utstyr.

Om du ønsker å kontakte tekniker direkte for innlevering av alarm kan tekniker kontaktes på telefonnummer 958 94 030.
Telefonen er betjent mellom 08.00 – 16.00 (15.00 sommertid).

Beskjed kan også gis på epost: Trygghetsalarm.Felles@porsgrunn.kommune.no 

Ved tapt alarmsmykke må du selv erstatte dette.

Du må være villig til å prøve ut og ta i bruk de ulike velferdsteknologiløsningene. Gi oss gjerne tilbakemeldinger på hvordan det fungerer, og hva som kan forbedres. Teknologien er kommunens eiendom, og må leveres tilbake når tjenesten ikke lenger er aktuell for deg.

Hva kan du forvente av oss?

Når du trykker på alarmen vil responssenteret Doro Care besvare henvendelsen din. Doro Care kontakter igjen aktuell hjemmetjeneste som rykker ut til adressen du bor på dersom det er behov for det.

Ved å installere en eller flere av de tekniske løsningene er målet å hjelpe deg til bli så selvhjulpen som mulig og at du mestrer din hverdag i størst mulig grad selv. Ved riktig bruk kan også kvaliteten på tjenesten økes ved at helsetjenesten blir varslet når du trenger hjelp fra oss.

Teknologien skal bidra til at du selv opplever trygghet, uten omfattende tjenester, og samtidig gi trygghet til dine pårørende.

Vedrørende oppstart av tjenesten

Alarmen installeres av Servicetekniker v/rehabilitering, hjelpemidler og transport på Borgehaven bo- og servicesenter. E-Låsen monteres av låsesmedfirmaet Certego. Begge parter vil avtale dato og tidspunkt for installering direkte med deg. Der det er behov for å involvere dine pårørende eller verge vil hjemmetjenesten gjøre dette.

Ved installering av trygghetsalarm vil du også få informasjon om hvordan alarmen fungerer og skal brukes.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Det er Tjenestekontoret som tildeler tjenester, også innenfor velferdsteknologi.
Det søkes ikke om en spesifikk tjeneste, men om helse- og omsorgstjenester. Du beskriver ditt hjelpebehov, eller en av dine pårørende gjør det på vegne av deg. Når søknaden er mottatt på Tjenestekontoret blir du kontaktet innen 14 dager, enten ved at du får brev hjem eller via telefon. Forventet saksbehandlingstid vil bli oppgitt.

Det gjøres oppmerksom på at svar på søknad om trygghetsalarm ikke er enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler. Skulle du likevel ønske mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester og priser, se her

Både du som bruker eller pårørende, eller deg som har spørsmål og ønsker å vite mer om velferdsteknologi, kan kontakte Tjenestekontoret for mer informasjon. Du kan også kontakte aktuell tjenesteutøver eller Servicesenteret som henviser videre.

Søknad om trygghetsalarm.

Pris

Bruk av velferdsteknologi er i stor vekst, og kommunen endrer sine tjenester i takt med teknisk og juridisk utvikling på området.

Om du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, men ønsker å prøve ut velferdsteknologi, kan det i enkelte tilfeller utdeles mot egenbetaling. Størrelsen på betalingen fastsettes av bystyret

Se Tjenestekontoret for mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester og priser.

Det koster ingen ting for å få trygghetsalarm og e-lås installert, men du må betale månedlig abonnementsavgift for alarmen. Egenbetalingen for trygghetsalarm beregnes etterskuddsvis og faktura blir sendt deg i posten med forfallsdato den 20. hver måned. Du har anledning til å benytte avtalegiro, men det må avtales direkte med egen bank.

Blir alarmen installert i perioden fra og med 1. og til og med den 15. i måneden blir det sendt faktura for den aktuelle måneden. Blir alarmen hentet i perioden fra og med den 1. og til og med den 15. i måneden blir det ikke sendt faktura for den aktuelle måneden. 

 

 

 

 

 

 

Til toppen