Friskliv og mestring

Innhold

Beskrivelse av tjenesten

Porsgrunn kommunes frisklivstilbud hjelper og støtter deg som er over 18 år som ønsker å endre levevaner knyttet til for eksempel fysisk aktivitet, kosthold og/eller tobakk. Gjennom ulike praktiske og teoretiske tiltak og kurs innenfor levevaneområdene, får du hjelp og støtte til å komme i gang med endringer på veien til egenmestring.

Lærings- og mestringstilbudene i samme avdeling inneholder opplæring og veiledning knyttet til deltaker/bruker/pasients sykdom eller funksjonsnedsettelse, og/eller har fokus på hvordan hindre/utsette hjelpebehov.

Eksempel: mestringskurs og pårørendekurs med fokus på hvordan leve best mulig med, eller som pårørende til personer med kronisk sykdom, mestring av belastning, mestring av depresjon, helsefremmende kurs for seniorer,…etc

I alle våre tilbud treffer du andre mennesker i liknende situasjon.

Hvem utfører

Avdelingen har egne ansatte, men samarbeider om utførelse med virksomheter og aktuelle samarbeidspartnere i og utenfor egen kommune, som har ulike former for frisklivs-, lærings- og mestringskurs rettet mot deltaker/bruker/pasient og/eller pårørende.

I Porsgrunn kommune koordineres og organiseres hovedtyngden av disse tiltakene av Familiehelsetjenester, Psykisk helse og rusomsorg og Helse- mestring og rehabiliteringstjenester.

Les mer på våre nettsider: http://www.frisklivogmestring.no/ og/eller følg oss på Facebook.

Du kan ellers kontakte oss på:

Telefon: 950 76606. E-post: friskliv@porsgrunn.kommune.no

Postadresse: Friskliv og mestring, Borgehaven 1, 3911 Porsgrunn kommune.

Besøksadresse: Friskliv og mestring, Zimmermannløkka 1, 3919 Porsgrunn.

Målgruppe

Deltakere/brukere/pasienter og pårørende, som er motivert og ønsker støtte og veiledning for å bedre egen helse- og livssituasjon

Ta gjerne kontakt for uforpliktende samtale eller ved spørsmål til tilbudene

Kriterier

Kan være et supplement til andre tjenester eller i stede for andre helse- og omsorgstjenester. De som skal delta må være motivert for deltakelse.

Frisklivstilbud: det gjennomføres en individuell samtale ved oppstart og etter endt reseptperiode. Samtalen tar utgangspunkt i egne ressurser og motivasjon for endring, og en frisklivsperiode varer i 3 måneder av gangen.

Lærings- og mestringstilbud: gjennomføres som kurs med egen påmelding, basert på den enkeltes ønske og motivasjon for deltakelse

Forventninger til deg

Frisklivstilbud: for å benytte deg av tilbudet må du kunne gå i eget tempo i minst 20 minutter uten hjelpemidler, være eller kunne bli motivert til å endre vaner i forhold til fysisk aktivitet, kosthold og/eller tobakk. Fungere i gruppebaserte tilbud

Lærings- og mestringstilbud: være motivert for å delta

Hva kan du forvente

Hjelp til å komme i gang med ønskede livsstilsendringer

At det kan bidra til at du mestrer din egen hverdag og klarer å utføre aktiviteter som er viktig for deg, samt utsetter og/eller reduserer behovet for tjenester

At det kan bidra til at du kan håndtere og leve med egen sykdom, eller som pårørende til personer med sykdom, i størst mulig grad

Saksgang

Lege, annet helsepersonell eller NAV kan henvise deltakere til frisklivstilbudet gjennom frisklivsresepten, eller du kan ta kontakt på eget initiativ.

Lærings- og mestringstilbudene blir annonsert og du kan melde deg på.

Pris

For noen av tilbudene er det påmelding og deltakeravgift.

Eks: en frisklivsperiode varer i 3 måneder og har en egenandel på 300 kr. Ved behov er det mulighet for ytterligere 3 måneders deltakelse. Andre friskliv og mestringstilbud er tema- og kursbasert. Egenandelen varierer, men overstiger ikke 500 kr.

Les mer på vår nettside eller følg oss på facebook.

Til toppen