For pårørende - psykisk helse

Innhold

Pårørende som henvender seg til Psykisk helsetjeneste og rusomsorg skal gis generell informasjon om rettigheter og saksbehandling.

Vi kan også gi opplæring og faglig informasjon om aktuelle lidelser og vanlig helsehjelp som ytes. Slike generelle opplysninger er ikke underlagt taushetsplikt, jmf. Forvaltningslovens § 11.

Virksomheten kan tilby:

  • Individuelle samtaler; ta kontakt på telefonnr. 35 54 74 87 for å avtale et tidspunkt.
Til toppen