For pårørende - psykisk helse

Innhold

Pårørende som henvender seg til Psykisk helsetjeneste skal gis generell informasjon om rettigheter og saksbehandling.

Vi kan også gi opplæring og faglig informasjon om aktuelle lidelser og vanlig helsehjelp som ytes. Slike generelle opplysninger er ikke underlagt taushetsplikt, jmf. Forvaltningslovens § 11.

Avdelingen tilbyr dessuten:

  • Individuelle samtaler; ta kontakt på telefonnr. 35 54 74 87 for å avtale et tidspunkt.
  • Felles informasjonskvelder med innhold som for eksempel: ulike psykiske helseutfordringer, hvordan søke tjenester, hvilke tilbud finnes i kommunen og hvilke tilbud finnes i spesialisthelsetjenesten. Slike pårørendekvelder blir kunngjort i lokale aviser og på våre nettsider.
Til toppen