For pårørende - RUS

Innhold

Pårørende som henvender seg til kommunens rusomsorgstjeneste skal gis generell informasjon om rettigheter og saksbehandling.

Videre kan det gis mulighet for opplæring og faglig informasjon om aktuelle lidelser og vanlig helsehjelp som ytes. Slike generelle opplysninger er ikke underlagt taushetsplikten, jf. Forvaltningslovens § 11.

Vi i Rusteam kan tilby:
Individuelle samtaler; som pårørende kan du bestille telefonsamtale eller personlig oppmøte hos Rusteam. Samtaler med personlig oppmøte er tilgjengelig på dagtid mandag og torsdag fra kl. 09.00-11.00. Telefonsamtaler er tilgjengelig både på dagtid og kveldstid på varierte dager

Ellers kan du finne nyttig informasjon og steder å henvende deg ved å lese mer på nettstedene vi har listet opp nedenfor. Enkelte av organisasjonene tilbyr også uforpliktende fellesskap og gratis veiledningstjenester.

Helsedirektoratet: Om Psykisk helse og rus

Helse Norge: Om Pårørende Rus og Psykisk helse

NKS: Veiledningssenteret for pårørende, Sør-Norge

AA - Anonyme alkoholikere

NA - Anonyme narkomane

A-larm - bruker- og pårørendeorganisasjon

LMS - Landsforbundet mot stoffmisbruk (for pårørende)

Til toppen