For pårørende - RUS

Innhold

Pårørende som henvender seg til kommunens rusomsorgstjeneste skal gis generell informasjon om rettigheter og saksbehandling.

Videre kan det gis mulighet for opplæring og faglig informasjon om aktuelle lidelser og vanlig helsehjelp som ytes. Slike generelle opplysninger er ikke underlagt taushetsplikten, jf. Forvaltningslovens § 11.

Vi i Rusteam kan tilby individuelle samtaler til deg som pårørende av en rusavhengig. Som pårørende har man en økt risiko for muskel og skjelettplager og kan oppleve store belastninger. Gjennom veiledning og informasjon ønsker vi å bistå til at du som pårørende kan oppleve økt mestring i hverdagen og ivareta egen helse.

For å avtale en samtale kan Rusteam kontaktes på tlf: 35 54 74 87 eller avd. leder på tlf: 93 83 54 94.

Ellers kan du finne nyttig informasjon og steder å henvende deg ved å lese mer på nettstedene vi har listet opp nedenfor. Enkelte av organisasjonene tilbyr også uforpliktende fellesskap og gratis veiledningstjenester.

Helsedirektoratet: Om Psykisk helse og rus

Helse Norge: Om Pårørende Rus og Psykisk helse

NKS: Veiledningssenteret for pårørende, Sør-Norge

AA - Anonyme alkoholikere

NA - Anonyme narkomane

A-larm - bruker- og pårørendeorganisasjon

Ivareta - pårørende berørt av rus

Til toppen