Vestsiden skole

Innhold

Informasjon om Vestsiden skole.

Skolens planer

Porsgrunn kommunes kvalitetsplaner
Vestsiden skole forholder seg til de ulike planene som er utarbeidet for barn og unge fra sentralt hold. 

Handlingsplan mot mobbing.
Vestsiden skole kommer godt ut i trivselsundersøkelse. Det er vi stolte av. 

Foresatte vil finne mer utfyllende informasjon på Foreldrerommet på Fronter.

SFO

SFO er et tilbud til elever fra 1. - 4. klasse om tilsyn, frie og organiserte aktiviteter før og etter skoletid.
SFO er et fritidstilbud der den frie leken er viktigst. SFO vil gi ulike tilbud til barna.
De velger selv hva de har lyst til å holde på med.

SFOs hovedprinsipper:

 • A gi barna omsorg og trygghet.
 • Å gi barna voksenkontakt.
 • Å være et skolefritidstilbud med vekt på barnas egne behov, egen kultur, og rett til å velge.
 • Å gi barna muligheter på tvers av alder og trinn.
 • Å gi barna trygghet i lek, egenaktivitet, og muligheter til utvikling gjennom utforskning.
 • Å gi barna muligheter for deltakelse i daglige gjøremål.

SFO legger vekt på at barna skal være ansvarlige overfor seg selv og sine omgivelser. De skal kunne lytte, verdsette og respektere det andre gjør og sier. De skal snakke på en ordentlig måte, og gjerne komme med kritikk, men på en positiv og konstruktiv måte. SFO vektlegger  å lære barna resekt for egne og skolens ting. Vi vil at barna skal ha stor fellesskapsfølelse, samarbeidsevne og selvtillit.

SFO følger arbeidsåret og har vanlig åpningstid i skolens ferier og fridager. 

Kontakt SFO

- SFO: 478 35 339
- Base 1: 916 15 476
- Base 2: 916 65 623

Tlf. nr. til administrativ leder for SFO, Sølvi Mari Johansen: 924 46 072.

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av helsestasjonstilbudet til barn og deres foreldre/ foresatte. En eller to helsesøstre er tilgjengelige til faste tider på hver skole. Helsesykepleierne ønsker å være en aktiv del av barnas hverdag, og samarbeider nært med skolen. Ta kontakt ved behov, og gjerne før utfordringene blir for store. Helsesykepleierne har taushetsplikt.

Helsesykepleier for barnetrinnet 
1.-10.klasse Mette Rogne Øvland
Telefon: 909 98 363
Epost: mette.rogne.ovland@porsgrunn.kommune.no

Helsesykepleier 1.-7. Heidi Christensen
jobber hver torsdag og annen hver fredag.
Mobil: 48094847 
Epost Heidi.christensen@porsgrunn.kommune.no

Råd og utvalg

FUG står for Foreldreutvalget i Grunnskolen. 

 FUG er opptatt av:

 • Hjem-skole-samarbeid
 • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
 • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
 • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
 • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.

 

Kontaktinformasjon

Vestsiden skole, 
Besøksadresse: 
Grønstens gt. 1, 3920 Porsgrunn.
Postadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Tlf.: 915 65 955

Administrasjon
Virksomhetsleder og rektor:  Tone Smemo Stølen. 
Konsulent: Lise Pettersen   916 17 014
Sølvi Mari Johansen - ass.rektor 1-4 trinn + Sfo leder Mobil: 415 13 553
Julie Holm Evensen - ass.rektor 5-10 trinn Mobil: 948 77 715


Til toppen