Organisasjon

Porsgrunn kommune har en administrativ flat organisasjonsstruktur. Administrasjonen er organisert i fire kommunalområder, og hver kommunalsjef representerer rådmannen i hierarkiet.

Til toppen