Vakt- og nødtelefoner

Nødtelefoner

Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113

 

Vakttelefoner

Legevakt 116 117
Politi (sentralbord) 02800
Vann- og avløpsvakt 35 50 87 00
Byggvakt kommunale bygg 416 05 555
Barnevernsvakta 900 53 304
Krisesenteret i Telemark 3550 38 00
Veterinærvakta * 820 97 103

* Det påløper gebyr på 26 kr/min for oppringing til Veterinærvakt OBS: Enkelte mobilabonnement kan ha sperre for denne type tjenester, ta kontakt med din mobiloperatør for å oppheve denne sperren. Har du ansvar for dyr bør du påse at ditt abonnement tillater denne typen tjeneste, slik at du kan få hjelp raskt nok.

Til toppen