Vakt- og nødtelefoner

Nødtelefoner

Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113

 

Vakttelefoner

Legevakt 116 117
Politi (sentralbord) 02800
Vann- og avløpsvakt 35 50 87 00
Byggvakt kommunale bygg 416 05 555
Barnevernsvakta 900 53 304
Krisesenteret i Telemark 3550 38 00
Veterinærvakta 820 50 522

 

Til toppen