Oppvekst

Kommunalsjefområdet omfatter skoler, barnehager, SFO, kulturskole, Klokkerholmen, Voksenopplæringssenteret, Spesialpedagogisk Ressursteam, barnevernet, PPT og Saturnveien barne- og ungdomssenter.

Til toppen