Befolkningsvarsling

Ved en hendelse som utgjør fare for innbyggernes liv og helse vil du bli varslet på ulike måter.

Til toppen