Kontaktinformasjon

Fred Inge Skjærum
Avdelingsleder samfunnssikkerhet

Beredskapskoordinator
Grenland brann og redning IKS
Tlf.: 900 81 731
E-post: fred.inge.skjaerum@gbr.no 

Hjemmeside: www.gbr.no

 

Til toppen