Jodtabletter

Innhold

Porsgrunn kommune har et beredskapslager med jodtabletter, og en plan for utlevering til skoler og barnehager, om ulykken skulle være ute. Disse er ment for de mest sårbare målgruppene; barn og unge under 18 år, gravide og ammende.

Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker. Målgruppene for jodtabletter er barn og unge under 18 år, gravide og ammende siden det er disse som har størst risiko for helseskade, ved et eventuelt utslipp av radioaktiv jod.

Tablettene fra beredskapslageret vil bli distribuert til skoler og barnehager når sentrale myndigheter har gitt melding om at kommunen skal dele ut tabletter.

Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene. Det er kriseutvalget for atomberedskap som gir råd om dette. Det er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet som leder utvalget.

Hvem skal ta jodtabletter?

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbukskjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

De over 40 år har svært liten risiko for å få helseskade, og trenger ikke ta jodtabletter.

Spørsmål og svar om jodtabletter (pdf)

Jodtablettar og krigen i Ukraina (Statsforvalteren)

Jodtabletter ved atomulykker (DSA)

Distribusjon av jodtabletter til kommunene (DSA)

Jodtabletter til husholdninger 

Alle kan kjøpe jodtabletter for å lagre hjemme. Disse kan kjøpes på apotek. 

Hvorfor ta jodtabletter?

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke.

Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen.

Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Til toppen