Legevakt

Innhold

Legevakt er et tilbud om øyeblikkelig hjelp ved sykdom og skade. Alle som bor eller oppholder seg i Porsgrunn kommune kan henvende seg dit.

Telefonnummer: 116 117

E-post: 2lege@porsgrunn.kommune.no

Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid kontakt fastlegen din.

Les mer om fastlege her

For deg som ikke har fastlege i Porsgrunn

Legevakten har lege tilgjengelig mandag til fredag fra kl. 12-14 for deg som ikke har fastlege i Porsgrunn. Du vil da få tildelt time fra sykepleier.

Kan jeg få tjenesten?

Kontakt fastlege når henvendelsen kan vente til dagen etter.

Ring legevakta ved:

  • behov for lege utenom normal arbeidstid
  • dersom du ikke har fastlege i kommunen
  • behov for psykososialt kriseteam

Hva forventes av deg?

legevakten setter opp veiledende timer for å unngå lang ventetid. Du får raskere og tryggere behandling når legen har utstyr og prøvemateriell tilgjengelig. Barn må alltid bringes til legevakten.

Hva kan du forvente av oss?

Legevakten er bemannet med sykepleier og lege hele døgnet.

Det kan være ventetid dersom en akuttsituasjon oppstår eller legen må ut i sykebesøk.

Pris

Du betaler en egenandel for behandling ved legevakten. For barn under 16 år er behandling ved legevakten gratis.

Du må betale for bruk av medisiner, bandasjer, gips og liknende (dette gjelder også for barn).

Informasjon om egenandel på nettsidene helsenorge.no 

Hvor er legevakten?

Legevakten ligger i tilknytning til Sykehuset Telemark HF, avdeling Porsgrunn.

Adresse: Aallsgate 41, 3922 Porsgrunn

Legevakt 770
Til toppen