Legevakt

Innhold

Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.

Legevakt er et tilbud om øyeblikkelig hjelp ved sykdom og skade. Alle som bor eller oppholder seg i Porsgrunn kommune kan henvende seg dit.

Telefonnummer: 116 117
E-post: 2lege@porsgrunn.kommune.no

Ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid kontakt fastlegen din.

Kan jeg få tjenesten?

Kontakt fastlege når henvendelsen kan vente til dagen etter.

Ring legevakta ved:

  • behov for lege utenom normal arbeidstid
  • dersom du ikke har fastlege i kommunen
  • behov for psykososialt kriseteam

Hva forventes av deg?

legevakten setter opp veiledende timer for å unngå lang ventetid. Du får raskere og tryggere behandling når legen har utstyr og prøvemateriell tilgjengelig. Barn må alltid bringes til legevakten.

Hva kan du forvente av oss?

Legevakten er bemannet med sykepleier og lege hele døgnet.

Det kan være ventetid dersom en akuttsituasjon oppstår eller legen må ut i sykebesøk.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113

Legevakt er et tilbud om øyeblikkelig hjelp ved sykdom og skade.  Alle som bor eller oppholder seg i Porsgrunn kommune kan henvende seg dit.

Telefonnummer: 116 117
E-post: 2lege@porsgrunn.kommune.no

Ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid kontakt fastlegen din.

Pris

Du betaler en egenandel for behandling ved legevakten. For barn under 16 år er behandling ved legevakten gratis.

Du må betale for bruk av medisiner, bandasjer, gips og liknende (dette gjelder også for barn).

Se her på nettsidene til Helsenorge for mer informasjon om egenandel

Til toppen