Evakuering

Normalt sett er det politiet som beslutter å evakuere hele eller deler av befolkningen og baserer seg på prinsippet om selv-evakuering for alle som er i stand til dette. Årsaken kan blant annet være naturhendelser og ulykker som medfører behov for å tømme et område for mennesker. Slik evakuering er svært krevende og trenger stor grad av koordinering og bistand fra nødetater og andre støtteelementer som Sivilforsvar og Røde Kors.

Evakuering i mindre målestokk kan være aktuelt der for eksempel brann ødelegger boliger. I slike tilfeller kan kommunen ordne med innkvartering på hotell, dersom det ikke er mulig å løse det på annen måte.

Til toppen