Psykososialt kriseteam

Kommunen har et ansvar for at du får psykososial støtte ved ulike typer kriser. Det dreier seg om et lavterskeltilbud uten krav om søknad.

Eksempler på hendelser kan være brå død, selvmord, krybbedød, bortførte personer, savnede personer, transportulykker, brann/storbrann, drap, eksplosjoner, naturhendelser, ran og alvorlige trusler. I slike tilfeller kan du bli tilbudt hjelp av kommunens psykososiale kriseteam. Kriseteamet kan tilby:

  • Døgnbemannet vaktordning
  • Ressurspersoner som kan møte den eller de som er rammet av krisen
  • Psykososial førstehjelp
  • Å kontakte det ordinære hjelpeapparatet for videre oppfølging

Dersom større grupper av personer trenger oppfølging, kan det være aktuelt å etablere et mottakssenter ved et av hotellene i Grenland. Et slik senter kalles ofte for Evakuert-Pårørende Senter (EPS). Se også informasjon på siden om evakuering.

For å komme i kontakt med psykososialt kriseteam ringer du legevakta på 116 117.

Til toppen