Tilfluktsrom

Innhold

Oversikt over offentlige tilfluktsrom i Porsgrunn

Det finnes åtte offentlige tilfluktsrom i Porsgrunn kommune. I tillegg finnes det en rekke private tilfluktsrom, som for eksempel ved skoler, store boligblokker etc. 

Tilfluktsrom er permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkningen som følge av krigshandlinger.

Her er en oversikt over offentlige tilfluktsrom i Porsgrunn: 

Sted Antall plasser
Klevstrand, Herøyavn 91 490
Sentrumstunellen 2000
Trosvikveien 26 1040
Bånnåsen. Stangsgt 23 500
Helleberget, Huken 3b 1120
Lysthusåsen, Vestregt 5b 540
Politihuset, Rådhusgt 5 103
Slottsbrogt 25 140

Se kart over de offentlige tilfluktsrommene

Forskjellen på offentlige og private tilfluktsrom

Offentlige tilfluktsrom er bygd for å kunne gi vern for allmennheten, ved at de menneskene som måtte være i nærområdet, kan søke vern i en beredskapssituasjon. Det er kommunene som eier og utfører vedlikehold av offentlige rom.

Private tilfluktsrom er bygd og dimensjonert for å kunne gi vern for de menneskene som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. De er i privat eie. Eieren har ansvaret for vedlikehold.

Standarden på rommene varierer som følge av at de er bygd under ulike forskrifter, og varierende vedlikeholdsgrad.

Tilsyn

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom.

Stortinget har bestemt at eksisterende tilfluktsrom skal opprettholdes. 

Spørsmål og svar om tilfluktsrom

Sivilforsvaret har utarbeidet en liste med svar på ofte stilte spørsmål om tilfluktsrom

Spørsmål og svar om tilfluktsrom Sivilforsvaret.no

Til toppen