Klevstrand skole

Innhold

Klevstrand skole er en barneskole med 206 elever og 28 ansatte. Skolen ligger på Herøya i Porsgrunn kommune, med flott utsikt over Gunnekleivfjorden.

Foto: Alexander Brubakken

Skolen ble bygget i 1864 etter at loven om skoleplikt ble innført i 1860. Skolens navn veksler i flere tiår framover mellom «Skolestuen på Klevstrand», «Herøens skole» og «Klevstrand skole.» Det ser ut til at navnet Klevstrand skole først slår igjennom som det eneste på 1890-tallet. (Lauritzen, Kjell; Klevstrand skole 150 år). Skolen feiret 150 år i 2014. I 2007 ble skolen rehabilitert og skolekjøkkenet i 2017-2018.

Skolen ønsker å skape et godt læringsmiljø og jobber etter visjonen RAUST. På skolen skal vi vise hverandre respekt, ta ansvar for egne handlinger, være i utvikling både faglig og sosialt. Gjennom samarbeid vil vi være med å skape trygghet. På skolen er det fokus på våre verdier i hverdagen og når lærerne planlegger undervisningen.

Klevstrand skole har siden 2014 hatt en aktiv satsning på det digitale. Skolens overordnede mål er å tilegne seg digitale grunnleggende ferdigheter ved å naturlig implementere ferdighetene i alle fag gjennom hele skoleåret. iPad brukes som et verktøy for å oppnå målene.

Skolen har et aktivt elevråd som får til mye bra på skolen vår. Vi er med i prosjektet "Aktiv skole" og «Liv og røre», som er forsknings- og utviklingsprosjekter som kombinerer fysisk aktivitet og skolefag. Prosjektene har både et helseperspektiv og et læringsperspektiv, hvor sammenhengen mellom fysisk aktivitet og læring står sentralt. Prosjektet er et konkret eksempel på at helsetjeneste og skole kan arbeide mot felles mål.

På skolen har vi to avdelinger og gode samarbeidsformer for hvordan planlegger undervisningen på trinnene og på tvers av trinn. Det har blitt etablert et lærende samfunn som reflekterer over egen praksis og lager planer for hvordan skolen kan utvikles til å øke læring på skolen.

SFO

Klevstrand skole har tilbud fra 1. til 4. rinn. SFO åpningstid er 07.00-16.30.

Vi følger «Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune», som sier at skolefritidsordningen skal gi elevene omsorg og tilsyn. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fysisk aktiviteter.

Daglig leder: Bente Nilsen

Pedagogisk leder: Mari Myhre er vikar for Tone Lønne.

Kontakt SFO

Mobil SFO 909 83 643

E-post: bente.nilsen@porsgrunn.kommune.no

Skolehelsetjeneste

Helsesykepleier på Klevstrand skole er Mona Nilsen Ryggetangen.
Hun har kontortid på skolen mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
Hun kan nås på telefon 948 64 685
E-post: mona.ryggetangen@porsgrunn.kommune.no

Kontaktinformasjon

Klevstrand skole
Tlf 908 41 744

Besøksadresse:
Fjellygt. 39, 3936 Porsgrunn

Fakturaadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn

klevstrand.skole@porsgrunn.kommune.no

Til toppen