Næring og utvikling

Innhold

Med sin strategiske plassering midt mellom Oslo og Kristiansand, er Porsgrunn et naturlig sted for industri og næringsutvikling. Ny utbygging av vei og jernbane, samt nærhet til flyplass og sjøtransport, bidrar til å legge forholdene godt til rette for å etablere seg nettopp her.

Porsgrunn kommune har som målsetting å være en god vertskommune for både etablerte og tilkommende næringsliv, med stort fokus på grønn teknologi og framtidsrettede løsninger.

Norges største industriregion

Kommunen er i dag vertskap for store nasjonale og internasjonale konsern og bedrifter med internasjonalt eierskap. Viktige deler av byens industri og næringsliv retter seg mot internasjonale markeder.

Kompetansebyen

Porsgrunn er vertskommune for Universitetet i Sørøst-Norge, Fagskolen i Vestfold og Telemark, International School Telemark og Porsgrunn videregående skole. Ved Herøya Forskningspark, som er en integrert del av Herøya Industripark, er flere av landets største forskningsinstitusjoner lokalisert. 

Porsgrunn kommune ønsker å legge til rette for at kunnskapsintensive, bærekraftige arbeidsplasser, hovedadministrasjoner, forsknings og utviklingsmiljøer skal etablere seg i kommunen.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om blant annet : 

  • Fakta om Porsgrunn og vårt lokale næringsliv
  • Tomt eller lokaler egnet til din virksomhet
  • Finne partnere og støttespillere for å videreutvikle din virksomhet
  • Praktiske råd og bistand om hvordan du kan starte egen virksomhet
  • Regionale og kommunale planer og retningslinjer for arealer, etableringer og næringsutvikling
  • Bistand i dialog med øvrige virksomheter i kommunen og regional/ statlig myndighet
  • Å diskutere andre spørsmål du måtte ha om å investere og drive virksomhet i Porsgrunn

Kontakt

Øyvind Solbakken
Næringssjef
+47 905 80 733

Næringsareal

Porsgrunn ønsker et allsidig næringsliv og er positive til etablering av virksomheter. Ønsker du å etablere virksomhet, se Arealguiden for oversikt over næringsområder i Porsgrunn.

Etablering av eget firma

Har du startet, eller skal du lyst til å starte eget firma?

START i GRENLAND (https://www.proventia.no/start/) hjelper gründere som bor i Skien, Porsgrunn eller Bamble med å få til en god start på sin gründeridé.

Start i Grenland gir deg enkel individuell rådgivning for hvordan du kan gå fra idé til ny virksomhet. 

Kontakt Hans Børge P. Lien for en hyggelig prat på tlf 907 50 025.

Kurs for nye næringsdrivende

Skatteetaten tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende. Kursene arrangeres over hele landet og er gratis. Kurset går over fire timer, og du kan ta det på kvelds- eller dagtid.

Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til regnskap.  Det passer derfor også for dere som går med tanker om å starte, men som ennå ikke har registrert organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.   

Les mer om kurs for næringsdrivende

Våre samarbeidspartnere

Strategisk næringsplan for Grenland

Strategisk næringsplan for Grenland (SNP) ble utarbeidet av Vekst i Grenland IKS på oppdrag fra Grenlandssamarbeidet som er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Drangedal og Siljan.

Strategisk næringsplan for 2017-2020 er en rullering av tidligere planer og angir mål og strategiske innsatsområder for næringsutviklingsarbeidet i regionen.

Næringsfond og støtteordninger

Grenland næringsfond

Midlene skal brukes til nyskapingsprosjekter hos etablerte eller nystartede bedrifter med høyt jobbskapingspotensial i kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble. Finansiell risikoavlastning gis primært som utviklingslån (lån uten pantsikring). I noen tilfeller brukes også aksjekapital. Proventia AS har fått i oppgave å forvalte fondet på vegne av grenlandskommunene.

Søknader sendes til:  vibeke@proventia.no

Andre støtteordninger

Vestfold og Telemark (innovasjonnorge.no)

Til toppen